رئیس شورای روابط اسلام ـ آمریکا از ترامپ خواستار تضمین حقوق اقلیتها در آمریکا شد

مصاحبه نهاد عوض رئیس شورای روابط اسلام ـ آمریکا با خبرگزاری آناطولی

رئیس شورای روابط اسلام ـ آمریکا از ترامپ خواستار تضمین حقوق اقلیتها در آمریکا شد

مسلمانان آمریکایی از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور می خواهند تا عدم اعمال هیچگونه تبعیض بر علیه اقلیت ها و گروهها در کشور را تحت تضمین قرار دهد.

نهاد عوض رئیس شورای روابط اسلام ـ آمریکا یکی از مهمترین نهادهای تمثیل کننده مسلمانان آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری آناطولی انتخاب دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان که با سخنان ضد اسلام خود موجب مباحثه گردیده بعنوان رئیس جمهور این کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

نهاد عوض، رئیس شورای روابط اسلام و آمریکا در گفتگو با خبرنگار آناتولی درباره پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت: "ما آمریکایی هستیم. اینجا وطن ماست. به هیچ جا نمی رویم. هیچ کس قادر نیست ما را از اینجا بیرون کند. نباید اجازه دهیم که کسی ما را بترساند و جلوی ما را بگیرد".

وی با بیان اینکه به عنوان یک شهروند آمریکایی‌ نتایج این انتخابات را می پذیرد، گفت: "از ترامپ می خواهیم تضمین بدهد تا رئیس جمهور تمام آمریکایی‌‌ها و مسلمانان آمریکایی باشد و هیچ‌گونه تبعیض قومی و اقلیتی میان مردم قائل نشود".

وی با اشاره به ارزش و بنیادهای اصلی آمریکا، تصریح کرد: "برخورد مساوی و حفظ امنیت از ارکان اصلی قانون اساسی آمریکا است. به همیمن دلیل اظهارات آقای ترامپ در یک سال و نیم اخیر نگران کننده است".

وی همچنین خطاب به مسلمانان مقیم آمریکا گفت: "آمریکا وطن شما هم هست. به هیچ جا نمی رویم. هیچ کس قادر نیست ما را از اینجا بیرون کند. نباید اجازه دهیم که کسی ما را بترساند وجلوی ما را بگیرد".

 خبرهای مرتبط