آیا می دانید؟-3

چاتال هویوک، قدیمی ترین مرکز اسکان بشر

آیا می دانید؟-3

آیا می دانستید یکی از قدیمی ترین مراکز اسکان متعلق به دوران نوسنگی، چاتال هویوک در قونیه است؟

چاتال هویوک، قدیمی ترین مرکز اسکان متعلق به دوران نوسنگی است که در 10 کیلومتری شهرستان چومرای استان قونیه واقع است.

در تاریخ باستان شناسی جهان، با توجه به آثار کشف شده در چای اونو و هالان چمی هویوک، در منطقه باتمان کوزلوک جای گرفته و با قدمتی 12 هزار ساله، قدیمی ترین مرکز اسکان بشر است. از آنجایی که تحقیقات علمی در این زمینه ادامه دارد، می توان گفت که  چاتال هویوک، قدیمی ترین مرکز اسکان بشر است.

این هویوک در شهرستان چومرا به علت داشتن دو تپه و دشت با ارتفاع متفاوت به چاتال یعنی چنگال شهرت یافته و با نام چاتال هویوک شناخته می شود.خبرهای مرتبط