پروژه های ملی بخش دفاعی 9 - اولین تعمیرگاه هوایی ملی ترکیه در اسکی شهیر

کارخانه های نظامی و کشتی سازیها، در راس اداراتی که بیشترین کارآیی در میان سازمانهای دیگر را دارند، قرار میگیرند

پروژه های ملی بخش دفاعی 9 - اولین تعمیرگاه هوایی ملی ترکیه در اسکی شهیر

ارزیابیهای تارکان زنگین مدیر آموزش اتحادیه حرب – ایش ترکیه در رابطه با پروژه های ملی بخش دفاعی در ترکیه :

 

امکانات و قابلیتهای ادارات نظامی و کشتی سازیها در بخش دفاعی ترکیه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.  ولی امکانات و قابلیتهای کارخانه های نظامی و کشتی سازیها که تاکنون موفقیتهای بسیار مهمی را به دست آورده اند، از سوی افکار عمومی، به خوبی شناخته نمیشود. گاهی نیز محصولات صنایع دفاعی که در این ادارات تولید شده و یا مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته است، به شکلی نشان داده میشود که گویی در جایی دیگر تولید گردیده است. کارخانه های نظامی و کشتی سازیها، در راس اداراتی که بیشترین کارآیی در میان سازمانهای دیگر را دارند، قرار میگیرند.  معمولا بهترین کارگران و محل کارهای سال از میان سازمانهای نظامی انتخاب میشوند. سازمانهای نظامی و کارکنان آنها قهرمانهای پنهان در توسعه صنایع دفاعی و ملی سازی میباشند. در چهارچوب عملیاتهایی که برای مبارزه کشورمان با ترور در داخل و خارج از کشور انجام میگردد، سازمانهای نظامی، افسران، درجه داران، کارمندان و بخصوص کارگران، نقش مهمی بر عهده دارند.

 

با تغییراتی که در سیستم نظامی پس از اقدام به کودتای روز 15 جولای ایجاد شد، موجب به میان آمدن برخی تغییرات در کارخانه های نظامی نیز گردید. سازمانهای نظامی، به شکلی وابسته به وزارت دفاع ملی، زیر سقف دو اداره کل با نامهای اداره کل کارخانه های نظامی و اداره کل کشتی سازیها جای گرفتند. در حال حاضر در ترکیه تعداد بسیاری سازمان نظامی مهم و موفق در بنیه اداره کل کارخانه های نظامی مشغول به فعالیت میباشند. در این برنامه، در خصوص اولین تعمیرگاه هوایی ترکیه که تاکنون موفقیتهای بسیاری  داشته و در شهر اسکی شهیر به فعالیت میپردازد، سخن خواهم گفت. در نوشته های آینده نیز دیگر سازمانها، ادارات و کارخانه های موفق را به شما معرفی خواهیم کرد.

از تعمیرگاه طیاره، تا اولین تعمیرگاه هوایی

فرماندهی مرکزی اولین مرکز تعمیر و نگهداری هوایی،  سال 1926 به عنوان تعمیرگاه طیاره، در اسکی شهیر تاسیس شد. این مرکز، هم اکنون 92 ساله میباشد. در سالهای 1950 تعمیر و نگهداری هواپیماهای پروانه دار که در میان تجهیزات نیروی هوایی ترکیه بودند، در این مرکز انجام میشد. به فعالیتهای تعمیر و نگهداری هواپیماهای جت جنگی که از سال 1950 به بعد، انجام میگردید، از سال 1970، جنگنده های F-84، F-86 و F-100 نیز اضافه شد.  این مرکز نظامی، سال 1968 اولین بازسازی موتور جت را انجام داده و امکانات و قابلیتهای فنی اش را افزایش داد.  این مرکز همچنین فعالیتهای تعمیر و نگهداری سطح کارخانه ای خود را که سال 1979 با جنگنده های F-4 آغاز کرده بود را در سالهای 1980 با جنگنده های دیگر نیز انجام داد. سال 1992 نیز بازسای موتور F110 را نیز به فعالیتهایش افزود. فعالیتهای پروژه های مدرنیزاسیون هواپیماها را که سال 1997 با هواپیمای F-4 آغاز کرده بود، در سالهای بعدی برای دیگر هواپیما ها نیز انجام داد. با فعالیتهایی که سال 2006 آغاز شد، ATILIM، اولین واحد تست موتور در ترکیه به شکلی کاملا ملی از نظر نرم افزای و سخت افزاری، دراین سازمان تولید شد. سال 2016 تحت بنیه اداره کل کارخانه های نظامی وابسته به وزارت دفاع ملی، نام اولین اداره کل کارخانه های تعمیر هوایی را به خود گرفت.

77 هواپیما در سطح کارخانه ای مورد تعمیر و نگهداری قرار میگیرند

امروز در این مرکز با 2300 پرسنل که اکثریتشان را کارگران تشکیل میدهند و 260 تن از آنان نیز مهندس هستند، سالانه نزدیک به 77 هواپیما از انواع مختلف مورد تعمیر و نگهداری قرار میگیرد. در این مرکز همچنین بازسازی 200 موتور، تعمیر 6000 قطعه از تجهیزات کمکی موتور و جایگاه، تولید 14000 قطعه و کالیبراسیون 4700 قطعه از تجهیزات را نیز انجام میدهد. همچنین مدرنیزاسیون F-16 PO-III، T-38M Arı و T-38 PC – III نیز از پروژه های مهمی است که طی دوره اخیر در این مرکز انجام میگردد. در حال حاضر مسئولیت ادراه فنی در چهارچوب فعالیتهای مهندسی سیستمهای مسلح و فعالیتهای مرکز تعمیرات فنی در چهارچوب فعالیتهای تعمیر و نگهداری نیز در این مرکز انجام میشود. کارخانه نظامی، به قصد حمایت و توسعه تدارکاتی از کارآیی عملیاتی فرماندهی نیروی هوایی، مسئولیت خود در رابطه با سیستمهای مسلح و تجهیزات را از نظر اداره فنی به جای آورده، تعمیرات، نگهداری، بازسازی، تست و کالیبریزاسیون را در سطح کارخانه ای انجام داده و قطعات لازمه برای انجام این امور را نیز تولید میکند و همچنین تضمین کیفیت را نیز ارائه میدهد. در این مرکز که با منابع عمومی تاسیس شده است، ماشین آلات، ابزار و لوازم با آخرین تکنولوژی وجود داشته و همچنین پرسنل مجرب متشکل از کارگران، افسران، درجه داران و کارمندان در ان مشغول به کار میباشند.

مرکز تعمیر و نگهداری اروپا

اولین اداره کارخانه تعمیر و نگهداری هوایی، امروزه که مسابقه فنی در بخش هوایی افزایش یافته است، با برگه های بین المللی کیفیت، محیط زیست، سلامت کار و امنیت که در بخشهای تولید، تعمیر، نگهداری و مدرنیزاسیون در دست دارد، فعالیتهایش را با استانداردهای جهانی انجام میدهد. دیدگاه خود را به شکل "مرکزی تدارکاتی که در راه تبدیل فرماندهی نیروی هوایی، به قویترین نیروهای هوا و فضای منطقه تلاش میکند" مشخص کرده است. با منابع انسانی و امکاناتی که در دست دارد، نه تنها مرکز تعمیر و نگهداری نیروهای مسلح ترکیه، بلکه مرکز تعمیر و نگهداری موتورهای جنگنده F135  در منطقه و همچنین مرکز تعمیر و نگهداری کشورهای اروپایی نیز میباشد.

این مرکز با کارکنان مجربی که دارد، با دانش، کیفیت و قابلیتی که داراست، همانند امروز، در آینده نیز به عنوان مرکز دولتی در بخش هوایی به خدماتش ادامه خواهد داد. بدین ترتیب در ملی سازی صنایع دفاعی کشورمان، تاثیرات بسزایی خواهد داشت.خبرهای مرتبط