پروژه های ملی بخش دفاعی 6 - پهبادها و پهبادهای مسلح ملی ترکیه

ترکیه در میان معدود کشورهای مطرح جهان در زمینه تولید پهبادهای ملی و پهبادهای مسلح میباشد

پروژه های ملی بخش دفاعی 6 - پهبادها و پهبادهای مسلح ملی ترکیه

پهبادهای ملی و پهبادهای مسلح که در صنایع دفاعی تولید میشود، موجب گردید که ترکیه در میان معدود کشورهایی که در این زمینه مطرح میباشند، قرار گیرد.

ارزیابیهای تارکان زنگین مدیر آموزشی اتحادیه حارب – ایش ترکیه، در این زمینه را ارائه میدهیم.

در حالی که ترکیه از سویی محصولات استراتژیکی مهمی در بخش صنایع دفاعی تولید میکند، از سویی نیز با تولید محصولات دفاعی با استفاده از امکانات محلی و ملی، کشورمان را وارد رقابت جهانی نموده و با گامهایی مطمئن  به سوی آینده پیش می رود. ترکیه با فعالیتهایش در این زمینه، سیاستهایی مستقل به مورد اجرا گذاشته و با فروش محصولاتش، درآمد مهمی برای اقتصاد کشور تولید میکند. داستان تولید پهبادهای ترکیه، به نوعی، داستانی برای نجات از وابستگی و ایجاد دستاوردهای جدید در بخش اقتصاد میباشد. اولین پهبادها که در سالهای 1990 وارد لیست تجهیزات نظامی ترکیه گردید، Heron های ساخت اسرائیل و مدلهای GNAT ساخت امریکا بود. کنگره امریکا در سالهای 2000، اجازه فروش پهبادهای مسلح Predator و Repaer که نسخه های پیشرفته  GNAT بودند، به ترکیه را نداد. بر همین اساس ترکیه نیز وارد روند تولید پهبادهای ملی شد. امروز در ترکیه پهبادهای ملی Anka و Bayraktar مورد استفاده قرار میگیرند.

پهبادها و پهبادهای مسلح که در صنایع دفاعی تولید میگردند، موجب گردید که ترکیه در میان کشورهای معدود جهان قرار گیرد. ترکیه امروز دارای قدرت انسانی بسیار موثری که در بخش تکنولوژی ملی کار میکند، میباشد. مشاهده میکنیم جوانانمان در صورتی که فرصتی به آنها داده شود، چه کارهایی میتوانند انجام دهند. بخش دفاعی، بخشی است که با داشتن هدف و با انجام فعالیتهای مداوم به شکلی صبورانه، میتوان در آن به نتیجه دست یافت. امروز موفقیت مهمی که طی 10 سال اخیر در تولید پهبادها و پهبادهای مسلح به دست اورده ایم، نتیجه ای از ادامه راه در مسیر رسیدن به هدفهای استراتژیکی بلند مدت میباشد.

سلجوق بایراکتار از گروه بایکار که گامهای مهمی در تولید پهبادها و پهبادهای مسلح برداشته است، داستان پهبادها را بدین شکل تعریف میکند: "داستان پهبادهای ترکیه با مینی پهبادهایی که با دست پرتاب میشد، آغاز گردید. از همان دوره این مینی پهبادها، کل تیم، به همراه سربازان در مناطق پایگاهها و مکانهایی که هواپیماها پرواز میکردند، به فعالیت پرداختیم. مینی پهبادها، دارای قابلیتی هستند که میتواند تصاویری که مشاهده میکند را به شکل لحظه ای و به طوری زنده یک جا جمع کرده و نقشه طراحی کند. این قابلیت در هیچ یک از پهبادهای جهان وجود نداشت. پهبادهای مسلحمان نیز داری خصوصیاتی هستند که در هیچ یک از پهبادها وجود ندارد. بخشی از این خصوصیات با تجربیاتی که از عملیات عفرین به دست آمد، به میان آمد. پهبادهایمان طی یک سال اخیر به همراه عملیات سپر فرات، تحت شرایط بسیار متفاوتی قرار گرفت."

 

مینی پهباد بایراکتار و پهباد تاکتیکی بایراکتار

مینی پهبادها، اولین سیستم هواپیمای بدون سرنشین ملی ترکیه که برای خدمت در نیروهای مسلح ترکیه در سال 2007 تهیه گردید، از سوی گروه بایکار تولید شد. این گروه که بعدها پهبادهای تاکتیکی را نیز تولید کرد، خصوصیات محصولاتش را بدین شکل تعریف میکند: سیستم مینی پهباد بایراکتار، به شکلی کاملا خاص و ملی توسعه یافته و با همه خصوصیات الکترونیکی، نرم افزاری و ساختاری اش، اولین سیستم مینی ربات هوایی ترکیه محسوب میگردد. این پهباد تا کنون بیش از 100000 پرواز عملیاتی انجام داده است. این سیستم تحت شرایط  سخت جغرافیایی و هوایی نیز قابل استفاده میباشد.

 

پهباد تاکتیکی که در ارتفاع متوسط و برای مدت زمان طولانی (MALE) پرواز میکند، دارای سیستم کنترل پرواز (تاکسی، پرواز، سیر، فرود و پارک) کاملا اتوماتیک و ملی است. این پهباد با معماری سیستم کنترل پرواز سه یدکی، برنامه های خاص سفر و سیستمهای سنسوری که در آن تعبیه شده است، در میان ابزار کشف و نظارتی که در کل جهان از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته میباشد، قرار دارد. پروازهای آزمایشی این پهباد، طی ماهای سپتامبر و اکتبر 2009، نزد هیئتی رسمی با موفقتی انجام شده است.

 

در عملیاتهای نظامی، به شکلی فعال مورد استفاده قرار گرفت

پهبادها و پهبادهای مسلح نقش مهمی در موفقیت عملیاتهای مبارزه با ترور ترکیه در داخل و خارج از کشور داشته اند. پهباد بایراکتار TB2، از سال 2015 تاکنون در عملیاتهای مبارزه با ترور مورد استفاده قرار میگیرد. پهباد بایراکتار TB2 میتواند بدون تولید صدا، به شکلی مخفی و در ارتفاع های بالا، تصاویر بسیار حساسی تهیه نماید.

بخصوص در عملیات سپر فرات و شاخه زیتون در نظارت فعال، کشف و حمله، از این پهباد استفاده گردید. پهبادهای بایراکتار TB2 تا به امروز در یافتن تعداد بسیاری از تروریستها، تشخیص و از پای در آوردن آنها، مورد استفاده قرار گرفته است. در طول عملیات شاخه زیتون تهدیدات پیش روی واحدهای نظامی و همچنین تعداد بسیاری از پناهگاههای غاری و تونلهای مورد استفاده از سوی تروریستها، توسط این پهبادها کشف شد. بسیاری از تهدیدات و تروریستها، توسط پهبادهای مسلح نابود گردید.

 

تکنولوژیهای جدید که فعالیت پهبادها و پهبادهای مسلح را افزایش میدهد نیز تولید میشود. گروه بایکار و همکارانشان، سیستم "کوزگون" که نرم افزاری برای پخش زنده موبایل میباشد را توسعه داده اند. این سیستم برای اولین بار در رزمایش مشترک نظامی موسوم به افس 2018 مورد استفاده قرار گرفت. کوزگون، باعث میگردد که تصاویر زنده دریافتی از پهبادها در لوازم موبایل قابل مشاهده باشد. در وضعیت موجود، تصاویر دریافتی از پهبادها و یا پهبادهای مسلح که از سوی واحدهای نظامی، مشاهده میگردد، توسط برنامه کوزگون، بر روی لوازم موبایل تیمهایی که در منطقه به ماموریت میپردازند، بارگذاری میشود. بدین ترتیب با ارسال تصاویر لحظه ای به ماموران امنیتی در منطقه، مزیتهای مهمی در مبارزه با ترور به دست می آید. هدف جدید ترکیه در این زمینه، پروژه جت بدون سرنشین میباشد. ترکیه که درمدت زمانی کوتاه، موفقیتهای مهمی را در خصوص پهبادها به ثمر رسانده است، دارای پتانسیل بالایی برای رسیدن به اهداف جدیدش میباشد.

 

 خبرهای مرتبط