ویژه سی آگوست عید پیروزی

30 آگوست عید پیروزی و سالروز که در جنگ رهایی بخش ملی به پیروزی دست یافتیم

ویژه سی آگوست عید پیروزی

امروز 30 آگوست عید پیروزی و روزی که در جنگ رهایی بخش ملی به پیروزی دست یافتیم را جشن میگیریم. در جریان جنگ جهانی اول، در پی شکست دولت عثمانی و اشغال خاک های کشور به دست خارجیان، ارتش یونان اقدام به اشغال آناتولی کرد. به دنبال این اقدام مبارزات جنگ رهایی بخش ملی که سالها به طول انجامید آغاز شد. نبرد میدانی فرمانده کل، آخرین حلقه از این نبردها بود که در 30 آگوست 1922 با پیروزی خاتمه یافت. این پیروزی زمینه تاسیس جمهوری مستقل ترکیه را فراهم کرد. سی آگوست، عید پیروزی را به ارتش قهرمان مان که تضمین استقلال کشورمان است و همچنین ملت غیور ترکیه تبریک و تهنیت عرض کرده و یاد و خاطره اجدادمان را که قهرمانانه در راه آزادی و استقلال این مرز و بوم  خونشان را فدا کردند گرامی داشته و بر روح پرفتوح آنان درود میفرستیم.    خبرهای مرتبط