ویژه برنامه سالروز عملیات صلح قبرس

ترکیه در سال 1974 با هدف جلوگیری از حملات متوجه به جمعیت ترک در قبرس عملیاتی به این جزیره ترتیب داد

ویژه برنامه سالروز عملیات صلح قبرس

قبرس در طول حاکمیت انگلیسی ها از ساختار دو جامعه و دو دین، برخوردار بود. رومی ها که در پی سال 1931 در راستای اعلام استقلال خود از انگلستان تلاش میکردند، خواستار پیوستن این جزیره به کشور یونان شدند. ترکیه که به موجب قراردادهای بین المللی حق ضمانت در این جزیره را داشت، در سال 1974 با هدف جلوگیری از حملات متوجه به جمعیت ترک عملیاتی به این جزیره ترتیب داد. حدود نیمی از مردم جزیره از سوی ارتش ترکیه نجات داده شدند. دوره صلح آغاز شده از آن روزها تا به امروز ادامه یافته است. فعالیت های مربوط به یکپارچگی دو بخش این جزیره دو جامعه ای، امروزه نیز همچنان ادامه دارد. به حمایت از ترکهای قبرس که امنیت و موجودیت شان در سایه عملیات صلح قبرس، تحت ضمانت قرار گرفته است، ادامه خواهیم داد.       خبرهای مرتبط