برنامه ویژه 29 می سالروز فتح استانبول

ویژه برنامه سالروز فتح استانبول

برنامه ویژه 29 می سالروز فتح استانبول

توسعه و قدرت اصلی امپراتوری عثمانی پس از فتح خاک های بیزانس تحقق یافت. در نتیجه فتوحاتی که در آناتولی و روملی به وقوع پیوست، بیزانس به شهری تبدیل شد که تنها به استانبول محدود میشد. در سال 1453، سلطان محمد پادشاه عثمانی با نگرانی از احتمال در خطر بودن دولت عثمانی در صورت تحت کنترل قرار داشتن استانبول توسط بیزانس، اطراف این شهر را محاصره کرد. در جریان این محاصره طولانی مدت و استقرار واحد های توپخانه ای ارتش عثمانی، زمینه فتح استانبول در تاریخ 29 می 1453 را فراهم گردید. بدین ترتیب استانبول پایتخت عثمانی شد. فتح استانبول که پایان بخش قرون وسطی و آغازگر عصر جدیدی بود، تاثیر عمیقی بر تاریخ داشته و زمینه تولد جنبش های اصلاحاتی و رنسانس در غرب را فراهم کرد.خبرهای مرتبط