روز مادر مبارک

ویژه روز جهانی مادر

روز مادر مبارک

امروز در كل دنيا روز مادر گرامى داشته ميشود. امروز مقام مادرانى كه ما را نه ماه در شكمشان حمل كرده با هزار رنج و زحمت به دنيا آورده و سالها در دامنشان بزرگ كرده اند را گرامى ميداريم.

امروز فرصت بسيار ازرشمندى را برای قدردانى از مادران در اختيارمان قرار ميدهد. اگر مادرتان در قيد حيات است، فرصت نشان دادن عشق و محبتتان به او را از دست ندهيد. اگر حتى هزار بار دستان پرمهر آنان را ببوسيم، باز هم كم خواهد بود. اگر در يك شهر زندگى ميكنيد به ديدار مادرتان برويد و اگر دور هستيد حتما با يك تماس تلفنى اين روز ويژه را به مادرتان تبريك بگوييد.

روز مادر را به تمام مادران جهان تبريك و تهنيت عرض ميكنيم.


برچسب ها: روز مادر

خبرهای مرتبط