ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی -2

مسلمانان روهینگیا؛ آراکان و یا جوی خون

ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی -2

ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی 2

شاید تا چندی پیش نام آراکان و مسلمانان روهینگیا به گوش بسیاری از ما نخورده بود. پس از 25 آگوست 2017، بیش از 500 هزار نفر با فرار از ظلم و ستم دولت میانمار به بنگلادش پناه بردند و در آن تاریخ بود که از وجود این مسلمانان و تراژدی بزرگ انسانی در این منطقه باخبر شدیم.

 پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت در این زمینه میگوید:

برای شناسایی موقعیت آراکان شاید لازم باشد تا کمی از علم جغرافیا سخن بگوییم. آراکان یکی از هفت ایالات کشور میانمار است. میانمار توسط کشورهای تایلند، لائوس، چین، هند، بنگلادش و خلیج بنگال احاطه شده است. آراکان نیز یکی از مناطق استراتژیک میانمار است که در امتداد ساحل واقع شده است.

گفته میشود که دین اسلام از طریق تاجران مسلمانی که از کشتی غرق شده در خلیج بنگال نجات پیدا کرده اند،  در آراکان رواج پیدا کرده است. مسلمانان آراکان نیز همانند مسلمانان مورو صدها سال تحت حاکمیت پادشاهی های خود زندگی کرده اند. با سیاستهای توسعه طلبی کشورهای امپریالیست غربی، در سال 1885 این منطقه تحت اشغال انگلیسی ها درآمد. این وضعیت یک ضرب المثل سرخپوستی را یادآوری میکند. ضرب المثلی که میگوید: اگر روزی در رودخانه ای دو ماهی با یکدیگر مشاجره کنند، بدان که کمی پیش یک انگلیسی لنگ دراز از آنجا عبور کرده است. در سال 1948 با اعلام استقلال میانمار، مسائل بغرنج تر شد. ژنرال NE W که در سال 1962 با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، نام کشوری که تا آن دوره برمه شناخته میشد را به میانمار تغییر داد. در دوره جمهوری تک حزبی، هر نوع سیاستی با هدف تبعید مسلمانان از این منطقه به مورد اجرا درآمد. نباید حملات غیرانسانی بودیست های افراطی که به جنبش 969 معروف هستند را نیز به باد فراموشی سپرد.

آنچه که مردم آراکان تجربه کردند در معنای واقعی زندگی در جوی خون بود

با حضور رئیس شورای مسلمانان روهینگایی در اروپا و امید یاردیم مستشار وزارت امور خارجه، با هدف بررسی مسئله آراکان نشستی در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت برگزار کردیم. مهمانی که از هلند آمده بود، از دو اسم استفاده میکرد. La Jo  Muhammed Hubeyb. وقتی دلیلش را سوال کردیم، گفت که در میانمار برای در امان ماندن از تبعیض و نژاد پرستی هر کسی مجبور است به غیر نام اصلی اش از نام دیگری استفاده کند. ما این وضعیت را از سالهای دهه 1980 در بلغارستان به خاطر داریم. دوره ای که حتی نام ترکها بر روی سنگ قبر ها تغییر داده میشد.

بله درد و رنج بسیار بزرگ است، ولی اگر نفس میکشیم، یعنی هنوز امید هست.

باید به راه حل اندیشید

  1. اعمال فشار بین المللی بر روی دولت میانمار. اگر در جایی به جای حق و عدالت، فشار و استبداد مورد بحث باشد، تنها با توسل به قدرت میتواند آن را متوقف کرد. از اینرو باید تمامی راههایی را که میتوان از طریق جامعه بین المللی بر دولت اینکشور فشار وارد کرد، مورد آزمون قرار داد.
  2. تشکیل گروهی برای حل بین المللی این مسئله. تشکیل گروهی برای حل این بحران همانند گروه مینسک در اوکراین امری ضروریست. میدانیم که چین و هند نقشی در حل این بحران ندارند و حتی فتیله این بحران را شعله ور تر میکنند. باز هم روند حل و فصلی لازم است تا این کشورها را نیز در بربگیرد. این گروه باید در راستای بازگشت به سلامت مسلمانان آراکان به کشور خود و تحت ضمانت قرار دادن حقوق شان پس از بازگشت مسئولیت مهمی را بر عهده بگیرد.
  3. جهانی کردن ظلم و فشار وارده بر مسلمانان آراکان و نقض حقوق آنها. مردم آراکان همانند کرهای سوریه هنوز از یک هویت رسمی برخوردار نیستند. تا زمانیکه که از یک موقعیت رسمی برخوردار نشوند نیز نمیتوان راه حلی برای نیازهای اولیه آنها نظیر آموزش، بهداشت و درمان پیدا کرد. کلیه نهادهای بین المللی جامعه مدنی، نهاد های خیریه میتوانند موضوع کمک به آراکان را در دستور کار کشورهای خود قرار دهند. روند حقوقی میتواند آغاز شود. دعاوی اقامه شده و نتایجی که میتوان از این دعاوی گرفت  میتواند نقش بازدارنده ای بر روی مقامات کشوری و لشکری کشورهای ناقض حقوق این انسانها داشته باشد.
  4. کمک به بنگلادش. بنگلادش که خود به تنهایی در شرایط بسیار دشواری به سر میبرد، برای کمک به صدها هزار انسان دیگر نیازمند حمایت و کمک است.
  5. اولویت دادن به نهادهای استراتژیک. ترکیه همانند آنچه که در میانمار اتفاق افتاد هر جا که گریبان گیر بحران انسانی باشد، با نهاد هایی نظیر آفاد، هلال احمر، تیکا، بنیاد کمک های انسانی و دیگر نهادهای جامعه مدنی آماده ارائه هر نوع کمک است. ولی تنها ارسال کمک های انسانی کافی نیست. تاسیس مراکز حل استراتژیک خصوصی نیز میتواند بسیار ارزشمند باشد.
  6. تشکیل گروه بین المللی دائمی بحران به رهبری ترکیه
  7. تشکیل یک نگرش بین المللی. مسئله آراکان مسئله ای همانند قدس نیز که تنها مسلمانان طرف آن باشد. ایجاد آگاهی بین المللی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. بازدید امینه اردوغان به عنوان یک بانوی اول از این منطقه از این جهت بسیار مهم بود. از هر کجای دنیا که صدای ما را میشنوید میتوانید برای افزایش آگاهی در این زمینه به طور فعال فعالیت کنید.

گاهی چیزی تغییر میکند و خیلی چیزها در ادامه آن دستخوش تغییر میشود. به قول شاعر اقلیم تغییر میکند و دریای مدیترانه ایجاد میشود. درد و رنج را باید سهیم شد که اشک مظلومین ریخته نشود. کودکان آراکانی باید بتوانند به آینده با امید نگاه کنند....

 

نویسنده

پروفسور قدرت بلبل 

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت

 

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜLخبرهای مرتبط