روز جهانی حقوق بشر گرامی باد

در تاریخ دهم دسامبر سال 1948، امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر اعلام شد.

روز جهانی حقوق بشر گرامی باد

امروز روز جهانی حقوق بشر گرامی داشته میشود. با ایده تساوی حقوق و آزادی برای انسانها، در تاریخ دهم دسامبر سال 1948، امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر اعلام شد. کشورمان ترکیه در سال 1949 منشور سازمان ملل متحد را امضا کرد. از سال 1949 تاکنون نیز همه ساله در ترکیه، همانند دیگر کشورها روز دهم دسامبر را به عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی داشته میشود. گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر در سایه افزایش سطح آگاهی جهان از حقوق بشر امکانپذیر شده است. دیکتاتورهای سلطه گری که در طول جنگ جهانی دوم دنیا را به لبه پرتگاه کشاندند و میلیون ها انسان را با جنگ، تبعید ، نسل کشی و قتل عام مواجه ساختند، ضرورت شناسایی حقوق انسانی نزد جامعه بین المللی و تحت ضمانت قرار داده شدن آن را به وجود آورد. امروزه اگر چه جنگهای بزرگی وجود ندارد ولی نهادهایی نظیر سازمان ملل در تلاش پایان بخشیدن به درگیری ها و رفع نقض آشکار حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق و سوریه هستند. آرزویمان از میان پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر با اقدامات تروریستی در کل جهان است.خبرهای مرتبط