نسل جدید تروریستها متفاوت هستند

تروریستهای تروریسم نسل جدید، تروریستهای متفاوتی هستند. آنها دیگر از روشهای نمایشی و رمبو بازی بدور هستند و در اردوگاه ها اموزش نمی بینند.

نسل جدید تروریستها متفاوت هستند

حشاشین یکی از قدیمی ترین سازمان های تروریستی شناخته شده در جهان است. این سازمان که غربی ها آن را "Assassins" نامیده اند، به خاطر اقدامات تروریستی شان بسیار مشهور هستند.

با توجه به اینکه استفاده از شمشیر، کمان و سلاح های مشابه توسط حشاشین ممنوع بود، آنها اهدافشان را با چاقوهایی که حمل و پنهان کردنش آسان تر بود به قتل میرساندند.

این سازمان تروریستی که توسط حسن صباح و علیه امپراتوری سلجوقی تاسیس شده بود، تبدیل به مرکزی برای ارایه قاتلین کرایه ای شده بود.  بسیاری از مراکز قدرت ان زمان و البته عمدتا صلیبیون، اعضای این سازمان تروریستی را به استخدام خود دراورده و از طریق انان اقدام به قتل مخالفین خود می کردند.

تروریسم سیستماتیکی که به وسیله حسن صباح، رهبر حشاشیون طراحی شده بود در صحنه سیاست آن روز و مطابق با شرایط جهان دچار دگردیسی شد.

تروریستها در قدیم اقدام به ترورهای انفرادی می کردند که امروز نیز تبدیل به انتحارگرانی برای کشتن دیگران شده اند. به این ترتیب تروریسم توانست تا به امروز و بخصوص در دورانهای گذر سیاسی و اجتماعی، به حیات وحشیانه و بی رحمانه خود ادامه دهد. از چین تا اروپای شمالی، تروریسم همواره در خط مقدم زور، قدرت و سرمایه مورد بهره برداری قرار گرفته است.

از زمان حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در سال 1991، بسیاری از سازمان های تروریستی عمدتا در منطقه ما یعنی در خاورمیانه  ظاهر شده اند. این ساختارهای تروریستی نیروهای ائتلاف و شرکای محلی آن را به عنوان اشغالگر هدف قرار می دهند.

اما فرآیند تشکیل سازمان های تروریستی در خاورمیانه ادامه یافت و هر کدام از آنها نیز دچار تغیر و تحول و تکثر شدند و هر گروه تروریستی جدید از لحاظ شدت قساوت و بیرحمی روی گروه تروریستی قبلی را سفید کرد.

همانطور که دولت های مدرن مکانیسم های حفاظتی خود را تقویت کرده اند، تروریستها نیز دست به عمل شدند و در مقابل سلاح های خود را ساده تر کردند.

این موضوع بسیار مهم است که تقریبا تمام اعضای سازمان تروریستی داعش از شهروندان ایالات متحده آمریکا و کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند.

جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی و از همه مهمتر جامعه شناسان دین باید در این زمینه کارهای جدی انجام دهند. این محققین باید توضیح دهند که چرا بسیاری از کسانی که به عنوان شهروندان فرانسوی، آلمانی و یا نروژی در حالیکه بسیاری از لذایذ دنیای مادی را چشیده اند شرایط زندگی دشوار در خط جبهه سوریه و عراق را انتخاب می کنند و با گرفتن یک بلیط یک طرفه به سوی مرگ می روند.

اقدامات انجام شده توسط غرب علیه تروریسم نا امید کننده و عقیم است. تمام امکانات تکنولوژیکی و همه نظارت های هولوگرافیک تاکنون بی فایده مانده است. چراکه تروریستها با استفاده از روش تروریستی "نسل جدید" که توسط آنها توسعه یافته است، تمام سلاح های متعارف را دور زده اند.

باید بدانیم که تروریست تروریسم نسل جدید، تروریستی متفاوت است. آنها دیگر از روشهای نمایشی و رمبو بازی بدور هستند و در اردوگاه ها اموزش نمی بینند. در چنین دوره ای هر فرد الکلی و کم جانی هم می تواند تروریست باشد، افرادی که صد متر بیشتر نمی توانند بدوند و نفسشان می گیرد.

همانطور که در حمله اخیر بارسلونا دیدیم، تروریست ها دیگر در استفاده از سلاح ها حرفه ای نیستند. آنها در تمام جنگ های شهری خود در حال باخت هستند. یک تروریست نسل جدید که فاقد قابلیت در نبرد تن به تن و یا در جنگ شهری است می تواند اقداماتی را با هزینه های بالاتری انجام دهد. چیز دیگری که باید مورد بحث قرار گیرد این واقعیت است که تمام کسانی که به این روش تروریستی جدید متوسل می شوند همه در اروپا زندگی می کنند و شهروندان اروپایی هستند.

سلاح ترویست نسل جدید بمب یا تفنگ نیست. وسایل نقلیه موتوری به عنوان سلاح جدید تروریسم مورد استفاده قرار میگیرد. اقدامات بازدارنده اروپائیان علیه چنین حملاتی، شبیه  سپر کردن کاغذ در برابر گلوله ای رها شده است.

تروریستها اکنون اروپا و خاورمیانه را که در دو طرف ترکیه قرار دارد به میدان عمل خود تبدیل کرده اند. تروریست ها با یک وسیله نقلیه به افراد غیرنظامی حمله می کنند و یا با چاقو هایی که در دست دارند مانند شاگردان حسن صباح عمل می کنند.

 اگرچه دنیا آشنایی ویژه ای با نسل جدید تروریسم ندارد، اما مایل نیست که یک ائتلاف جدید علیه انان ایجاد کند.  به عنوان مثال، تروریست هایی که ترکیه از طریق اینترپل به دنبال آنها است در اروپا راحتند و حتی تحت نظر هم قرار نمی گیرند.

از سوی دیگر اروپائیان تقریبا هیچ اطلاعاتی در مورد شهروندان خود که در داعش حضور دارند ارایه نمی دهند. این قبیل رفتارهای بی معنی و غیر منطقی، تروریستها را جسورتر می کند. بنابراین، تروریست ها می توانند به راحتی حملات مختلفی علیه غیرنظامیان را در قلب اروپا انجام دهند.خبرهای مرتبط