خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - بازتابهای عملیات احتمالی عفرین در منطقه

تحرک نظامی در مرز جنوبی ترکیه و منطقه عملیات سپر فرات در هفته های اخیر افزایش یافته است

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - بازتابهای عملیات احتمالی عفرین در منطقه

 

تحرک نظامی در مرز جنوبی ترکیه و منطقه عملیات سپر فرات در هفته های اخیر افزایش یافته است. وضعیت مذکور این سوال را که آیا هدف جدید در مبارزه با تروریزم، عفرین خواهد بود؟ را مطرح می سازد.

عملیات سپر فرات با موفقیت به پایان رسید، فقط اهداف مبارزه با تروریزم ترکیه در شمال سوریه پایان نیافت. تحرک نظامی مشترک نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه در نزدیکیهای عفرین، در افکارعمومی منطقه، انتظار یک عملیات متوجه به این شهر را ایجاد کرده است. عفرین صاحب یک جمعیت حدود 200 هزار نفری متشکل از اکراد، ترکمنان و اعراب می باشد. اکثر ترکمنان و اعراب در نتیجه فشار سازمان تروریستی پ ک ک، مجبور به کوچ به ترکیه گردیدند. پ ک ک از عفرین بعنوان پایگاه، منطقه ای برای وارد کردن تروریست و انتحارگر به ترکیه و محلی برای پرورش اعضای خود استفاده می کند. شهر عزز واقع در جنوب کیلیس نیز متمادیا از سوی پ ک ک/ی پ گ مورد هدف قرار می گیرد. این تنش مانعی بر سر راه بازگشت سوریها به منطقه تشکیل می دهد. حل مسئله عفرین از نظر ترکیه که خواهان تشکیل کریدور امن در منطقه است، یک نیاز می باشد.

سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ  در مقابل این تحولات نیز، با گفتن اینکه اگر عملیات آغاز بشود، در خاکهای ترکیه فعالیتهای تروریستی انجام خواهد داد، با تهدید پاسخ داد. تنها این تهدید نشان می دهد که ادعاهای برخی از محافل مبنی براینکه، پ ک ک و پ ی د/ ی پ گ سازمانهای جداگانه ای می باشند، دروغ است. ترکیه نمی خواهد در منطقه خالی شده از داعش، سازمان تروریستی دیگری جای بگیرد. از اینرو، عفرین را بعنوان یک هدف حساس برای جلوگیری از تشکیل منطقه تحت کنترل پ ک ک / ی پ گ در شمال سوریه مشاهده می کند. عفرین در مبارزه با پ ک ک و شاخه های آن در سوریه اهمیت فراوانی دارد. اگر عفرین از پ ک ک پاکسازی بشود، ترکیه در قطع ارتباط سازمان تروریستی با خاکهای خود در طول یک خط 240 کیلومتری موفق خواهد شد.

البته که در این روند موضع امریکا و روسیه حساس می باشد. علی الخصوص نکته نظرات روسیه اهمیت فراوانی دارد. اولویتهای روسیه در رابطه با این موضوع عبارتند از:

. خارج ساختن سازمان رهایی بخش دمشق از ادلب

. مجازات ی پ گ که با امریکا بطور مشترک عمل می کند.

. پاسخ دادن به درخواستهای ترکیه که با گذشت زمان همکاری بیشتری در سوریه انجام می دهد.

می توان گفت که در این راستا، روسیه می تواند به عملیاتی در منطقه تل رفعت پاسخ مثبت بدهد. فقط می تواند برای توسعه این عملیات در دراز مدت و سرایت به عفرین، شرایط دیگری مطرح بکند. احتمال دارد که روسیه بطور کامل از ی پ گ چشم نپوشد. زیرا در حال حاضر موجودیت نظامی روسیه در عفرین و حوالی آن با ی پ گ در حال تماس می باشد. فقط همکاری نزدیک ی پ گ با امریکا، می تواند روسیه را به دادن پیام مهمی سوق بدهد.

عدم حمایت امریکا از عملیات احتمالی سورپریز نخواهد بود. البته استراتژیهای امریکا در خصوص جلوگیری از عملیات در این مرحله نامعلوم می باشد. در دوره اخیر دیدارهای مقامات عالیرتبه امریکا از ترکیه افزایش یافته است. براساس بازتاب های این دیدارها در مطبوعات، امریکا سعی می کند با روشهای دیپلماتیک از عملیات جلوگیری بکند. اگر ترکیه برغم امریکا به این عملیات تحقق ببخشد، علیه متنفقش که خود را در سوریه تنها گذاشته و مهمتر اینکه به یک گروه تروریستی یاری می کند، جهشی انجام خواهد داد. این جهش بعد از عملیات سپر فرات و بحران قطر، سومین جهش علیه امریکا خواهد بود.  

در حال حاضر در ارتباط با عملیات در عفرین، سه احتمال بزرگ وجود دارد.

1 – عملیات گسترده ای که عفرین را در داخل خود جای بدهد.

2 – عملیات نظامی متوجه به یک هدف و منطقه محدود

3 – عملیاتی که در سطح حرف باقی مانده و در آینده نزدیک عملیاتی ترتیب داده نشود.

البته هر  کدام از احتمالات مذکور می تواند تحت شرایط متفاوتی تحقق بیابد. فقط با در نظر گرفتن داده های ساحه، آمادگیهای موجود و تحولات بین المللی، احتمال تحقق گزینه دوم بالا می باشد. عملیاتی که ترتیب خواهد یافت، می تواند در کوتاه مدت نه تمامی عفرین، بلکه نقاط استراتژیک در شمال و شرق تل رفعت را در بر بگیرد.

خلاصه کلام، حساسترین نقطه در عملیات احتمالی عفرین، توافق بین ترکیه و روسیه می باشد. اگر در این زمینه بین ترکیه و روسیه یک توافق قطعی حاصل شده و این توافق تا رسیدن به اهداف عملیات حفظ بشود، نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد سوریه در مقابل سازمان تروریستی پ ک ک عملیات موفقیت آمیزی به پیش خواهند برد.  خبرهای مرتبط