خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - مروری بر اهمیت استراتژیکی شهر طلعفر عراق

طلعفر بزرگترین شهرستان و اکثرا ترکمن نشین عراق از اشغال این کشور در سال 2003 بدین طرف با مسائل بزرگی رو در رو شده است

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - مروری بر اهمیت استراتژیکی شهر طلعفر عراق

 

طلعفر بزرگترین شهرستان و اکثرا ترکمن نشین عراق از اشغال این کشور در سال 2003 بدین طرف با مسائل بزرگی رو در رو شده است. آینده این شهرستان استراتژیک که در حال حاضر تحت اشغال سازمان تروریستی داعش قرار دارد، از نظر عراق و منطقه اهمیت فراوانی دارد.

در سالهای اخیر مناطق محل زندگی ترکمنان در سوریه و عراق در مقیاس بزرگی به ویرانه تبدیل شده اند. ترکمنان در نقاط بسیاری در جغرافیایی از بایربوجاک گرفته تا مندَلی در معرض ظلم و بیداد و قتل عامها قرار گرفته اند. طلعفر بزرگترین شهرستان عراق نیز یکی از مهمترین نمونه های این نقاط می باشد. بخش اعظم جمعیت طلعفر را که با مرکز شهر موصل 63 کیلومتر فاصله دارد، ترکمنان تشکیل داده اند. برای همین نیز در موقعیت مهمترین مرکز ترکمنان عراقی قرار دارد.

بعد از اشغال موصل از سوی داعش، بیش از 300 هزار ترکمن مجبور به کوچ به نقاط مختلف عراق چنان شهرهای اربیل، دوهوک، کرکوک، نجف، کربلا و بابل شدند. حدود 60 هزار نفر نیز به ترکیه پناه آوردند. بیش از 15 هزار ترکمن نیز موفق به فرار نشده و در طلعفر زیر تهدید داعش زندگی می کنند.

آندسته از طلعفریهایی که در داخل عراق کوچ کرده اند، با مسائل بسیار جدی مبارزه می کنند. آنها در شهرهایی که بدانها کوچ کرده اند، تحت شرایط سختی زندگی می کنند. طلعفری ها مدتی نتوانستند وارد کرکوک بشوند، سرانجام در نتیجه اقدامات و فعالیتهای مختلف جبهه ترکمن عراق، به ورود آنها به شهر مذکور اجازه داده شد. فقط امکانات ترکمنان طلعفری در آنجا نیز بسیار محدود بود.

چنین تخمین زده می شود که درگیریها بین ارتش عراق و داعش در موصل بعد از مدت کوتاهی به پایان خواهد رسید. به احتمال قوی داعش به زیر زمین و مناطق صحرایی عقب نشینی خواهد کرد. بعد از پایان درگیریها در مرکز موصل، طلعفر بیش از پیش مطرح خواهد شد. گفته می شود در حال حاضر در طلعفر بیش از 2 هزار شبه نظامی داعشی وجود دارد. بیش از 15 هزار ترکمن نیز در طلعفر تحت محاصره قرار داشته و نمی توانند فرار بکنند. برای همین دوره درگیری خونینی در انتظار طلعفر بسر می برد.

عملیات مورد نظر برای اجرا در طلعفر باید با حساسیت طرحریزی بشود. ورود نیرویی بغیر از ارتش عراق به این شهر مسائل بزرگی ببار خواهد آورد. طلعفریها از ورود حشدی شعبی و پ ک ک به این شهر احساس نگرانی و ترس می کنند. اگر حشدی شعبی وارد این شهر بشود، می تواند جنگ مذهبی جدیدی صورت بگیرد. سازمان تروریستی پ ک ک نیز در صدد طرحریزی پاکسازی قومی ترکمنان می باشد. برای حراست از غیرنظامیان و جلوگیری از خونریزی در طلعفر باید حشدی شعبی و پ ک ک را از این شهر دور نگاهداشت.

ترکمنان که مجبور به کوچ به نقاط مختلف عراق شده اند، می گویند، ورود هیچ قدرت خارجی به طلعفر را قبول نخواهند کرد. آنها براین عقیده اند که قدرتهای خارجی به تنش مذهبی در طلعفر دامن می زنند. تامین توافق در طلعفر تنها از سوی مردم این شهر امکان پذیر بوده و در صورت مداخله قدرت خارجی در طلعفر، تاسیس و حراست از صلح در این شهر غیرممکن خواهد بود.

طلعفر یکی از استراتژیک ترین نقاط منطقه می باشد. شاید هم مهمترین آنها. این شهر از نظر ترکیه نیز اهمیت استراتژیکی دارد. ترکیه که از نزدیک با آینده موصل علاقه دار می گردد، موضوع طلعفر را نیز از نزدیک دنبال می کند. طلعفر آخرین قلعه ترکمنان در منطقه می باشد. علاوه براین روستاهای ترکمن که بین طلعفر و سنجار قرار دارند، در کنترل راه منتهی به منطقه سنجار اهمیت استراتژیکی دارند. از اینرو تحولات واقع در طلعفر نه تنها از نظر ترکمنان بلکه از نظر مبارزه با پ ک ک که می خواهد سنجار را به پایگاه جدیدی تبدیل بکند، حائز اهمیت می باشد. برای همین انجام بازگشت های بعد از داعش به طلعفر در چهارچوب یک توافق سالم اهمیت فراوانی دارد. اگر کاراکتر ترکمن طلعفر مورد حراست قرار نگیرد، درگیریها شکل غیرقابل حلی بخود خواهد گرفت.

طلعفر در دوره امپراطوری ترک نیز منطقه مهمی محسوب می شد. بطوریکه این شهر بعنوان مهمترین پایگاه منطقه مشاهده می گردید. طلعفر بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی بسال 1920 به عراق ملحق شد. در دوره ای که عراق تحت کنترل انگلستان قرار داشت، ترکمنان این کشور در مقابل انگلیسیها مقاومت بزرگی نشان دادند. طلعفر مهمترین پایگاه این مقاومت بود. برای همین طلعفر تنها مسئله داخلی عراق و یا ترکمنان نمی باشد. این شهر در عین حال برای جمهوری ترکیه یک مسئله امنیتی مهم و حیاتی می باشد. خبرهای مرتبط