انتظارات از حزب عدالت و توسعه در دوران سیاسی جدید

حزب عدالت و توسعه با تاکید بر اینکه در دوره جدید، "دموکراسی، تغییر و اصلاحات" را اساس کار خود قرار خواهد داد، در حالی که 15 سال از اقتدار خود را پشت سر می گذارد، اساس نقشه راه آتی خود را نیز مشخص کرد

انتظارات از حزب عدالت و توسعه در دوران سیاسی جدید

در سومین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه که به تاریخ 21 می ترتیب یافت، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه بار دیگر به عنوان رهبر حزبی که خود موسس آن می باشد، انتخاب گردید. با برگزاری این کنگره، تاریخ سیاسی ترکیه وارد برهه ای جدید گردید. حزب عدالت و توسعه با تاکید بر اینکه در دوره جدید، "دموکراسی، تغییر و اصلاحات" را اساس کار خود قرار خواهد داد، در حالی که 15 سال از اقتدار خود را پشت سر می گذارد، اساس نقشه راه آتی خود را نیز مشخص کرد.

طی 15 سال اخیر در ترکیه از حوزه های اقتصادی و بهداشتی و درمانی گرفته تا آموزشی و زیرساختی اصلاحات بسیاری انجام گرفت و در سایه این اصلاحات اقتصاد ترکیه شاهد موفقیتهای چشم گیری بود.

از سوی دیگر ترکیه در دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه یعنی طی 15 سال با افزایش درآمد سرانه خود به میزان 3 برابر گامهای مهمی را در راه تبدیل شدن به یک بازیگر اقتصادی مهم در سطح جهان برداشت. بسیار بجا خواهد بود اگر پیشرفتهای حاصله در اقتصاد کشور و موقعیتی را که امروز بدست آورده، بعنوان قصه موفقیت کشور ارزیابی کنیم.

در دوره گذری که از عضویت رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در حزب عدالت و توسعه آغاز شده و تا انتخابات ریاست جمهوری 2019 ادامه خواهد یافت، انتظار می رود که حزب عدالت و توسعه سیاستهای متنوع و طرح عمل های مختلفی را به اجرا بگذارد. این سیاستها بویژه از نقطه نظر حفظ ثبات اقتصاد ماکرو که در اقدام به کودتای 15 جولای مورد هدف قرار گرفته بود و نیز رسیدن به سرعت بالا در توسعه اقتصادی حایز اهمیت می باشد.

در این دوره جدید در سایه حاکم شدن ثبات سیاسی در کشور، ترکیه خواهد توانست بحران های اقتصادی را که نتیجه حکومتهای ائتلافی بودند، پشت سر بگذارد و بر توسعه اقتصادی متمرکز شود. از این نقطه نظر دوره جدید فرصتی بسیار بزرگ برای ترکیه است که خواهان افزایش سرعت رشد و توسعه اقتصادی می باشد.

ترکیه برای اینکه بتواند در دوره آتی از رده کشورهایی با درآمد متوسط خارج شده و به رده کشورهای درآمد بالا صعود نماید، باید بر اصلاحات ساختاری متمرکز شده و فعالیتهای خود را در جهت توسعه بخشهای مختلف افزایش دهد. بعنوان مثال انجام اصلاحات ساختاری در زمینه استخدام تاثیر مستقیمی بر ارقام بیکاری خواهد داشت. در این چارچوب باید استخدام زنان و جوانان که نقشی بسیار مهم در میزان بیکاری دارد در اولویت قرار گیرد.

همچنین با انجام تغییر و تحولات ساختاری در ساحه تولید نیز باید بر روی تولید محصولاتی که از ارزش افزوده بیشتری برخوردارند و باعث افزایش میزان صادرات می شوند، تمرکز نمود. در سایه این امر ترکیه می تواند در تجارت خارجی وارد دوره جدیدی شود و این امر نیز بر کسری تجارت خارجی تاثیر مثبت می گذارد.

از سوی دیگر در جهانی که تکنولوژی در آن با سرعت هر چه تمام در حال رشد و پیشرفت است، ترکیه نیز باید اولویت های خود را در راستای رشد و توسعه تکنولوژی تعیین نموده و تبدیل به یکی از اجزای بسیار مهم این پدیده جهانی شود. استراتژی های طراحی شده بر مبنای ثبات اقتصادی که پیش بینی کننده رشد و توسعه در فضایی رقابت جو هستند، ترکیه را تبدیل به بازیگری بسیار مهم در عرصه های بین المللی خواهد کرد.

ترکیه علیرغم وجود مشکلات امنیتی بسیار در منطقه و نیز کودتای نافرجامی که با آن مواجه بود، در پایان سال 2016 رشد اقتصادی به میزان 2.9 درصد را به انجام رساند. ترکیه که در بین کشورهای در حال توسعه قرار دارد، جهت برداشتن گامهای مطمئن و رفع نگرانی ها اقتصادی خود بر این باور است که برقراری سیستم ریاست دولتی در کشور فرصتهای بسیار مهمی را از این نقطه نظر در اختیار کشور قرار خواهد داد.

در دوره جدیدی که رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه شخصا رهبری حزبی را که خود تاسیس کرده بود، بر عهده گرفت، چنین انتظار می رود که بسیاری از موانع موجود بر سر راه توسعه سیاسی و اقتصادی کشور از میان برداشته شود. ترکیه ای قدرتمند از نظر سیاسی، کلید ثبات اقتصادی را نیز در دست خواهد داشت. بنابراین در آغاز دوره جدیدی قرار داریم که باعث رشد و تداوم اقتصادی خواهد شد و ترکیه را به اهداف رشدی فراگیر و جامع نزدیک خواهد کرد، همچنین باعث افزایش ورود سرمایه خارجی به کشور خواهد شد.

دوره جدید راه را برای ترکیه جدید که آبستن اصلاحات و تغییرات بسیاری است، هموار خواهد کرد. در صورتی که سیاستها و استراتژی های هدف گذاری شده در این دوره به مقصد برسد، ثبات سیاسی و اقتصادی تامین خواهد شد و ترکیه ای نوین که سطح رفاه مردم در آن مدام در حال افزایش می باشد، پایه گذاری خواهد گردید.خبرهای مرتبط