تلاش ترکیه در جهت توسعه روابط سیاسی و تجاری با کشورهای حوزه خلیج

حجم تجارت خارجی بین ترکیه و کشورهای حوزه خلیج، طی 15 سال اخیر و در سایه همکاریهای انجام گرفته افزایش فراوانی داشته است. بنابراین جهت افزایش روابط تجاری بین ترکیه و کشورهای منطقه باید سرمایه گذاریهای متقابل تشویق گردد

تلاش ترکیه در جهت  توسعه روابط سیاسی و تجاری با کشورهای حوزه خلیج

کشورهای حوزه خلیج که دارای ذخایر بسیار غنی نفت و گاز هستند، بعنوان مهمترین تولید کنندگان نفت جهانی در بازار بین المللی نفت نیز صاحب سخن هستند. در تجارت کشورهای حوزه خلیج نظیر امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت و قطر، نفت از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ترکیه که سعی در توسعه روابط خود با کشورهای منطقه دارد، با 755 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یکی از کشورهای توسعه یافته منطقه بشمار می رود و در تلاش توسعه روابط سیاسی و تجاری خود با کشورهای حوزه خلیج است. تاثیر مثبت این روابط در تجارت خارجی نیز بوضوح مشاهده می شود. ترکیه که دارای شرکای تجاری بسیاری در منطقه است، با کشورهای حوزه خلیج نیز حجم تجارت قابل ملاحظه ای دارد. از این نقطه نظر امارات متحده عربی با 9.1 میلیارد دلار در رده اول و عربستان سعودی نیز با 4.9 میلیارد دلار در رده دوم قرار دارد.

سال گذشته شاهد افزایش 36 درصدی در حجم تجارت خارجی ترکیه با امارات متحده عربی بودیم. این امر نیز نشانگر افزایش همکاری، شراکت و سرمایه گذاری بین بخشهای مختلف اقتصادی و تجاری ترکیه و امارات متحده عربی است. همچنین با نگاهی به 10 سال گذشته می بینیم که میزان سرمایه گذاریهای عربستان سعودی نیز در ترکیه افزایش یافته است و این سرمایه گذاریها بیشتر در بخش های نساجی و توریسم متمرکز شده است.

در روابط تجاری ترکیه با کشورهای حوزه خلیج که طی سالهای اخیر فعالتر و فشرده تر شده است، قطر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قطر با صدور گاز طبیعی مایع به 21 کشور مختلف جهان در رده اول کشورهای صادرکننده گاز طبیعی مایع قرار دارد. ترکیه که نیاز خود به گاز طبیعی را از بازارهای جهان تامین می کند، 68 درصد از نیاز خود به گاز مایع را از قطر خریداری می کند. از این نقطه نظر ترکیه که در چارچوب سیاست انرژی ملی، سرمایه گذاری خود در زمینه گاز طبیعی مایع را افزایش داده است، در روابط تجاری بلندمدت خود با قطر نیازمند تامین ثبات و تداوم است.      

کویت که مقصد سفر خارجی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به تاریخ 9 می بود، یکی دیگر از کشورهای تامین کننده نفت و گاز جهان است. 70 درصد از درآمد ناخالص داخلی این کشور از راه فروش نفت و گاز تامین می شود. بنابراین مهمترین اقلام تجارت خارجی ترکیه و کویت را نیز نفت و گاز تشکیل می دهد و بخش خصوصی دو کشور نیز در این زمینه بسیار فعال است. در این چارچوب باز شدن شعبه از سوی بانکهای کشورهای حوزه خلیج در ترکیه می تواند یکی از ابزارهای جذب سرمایه از این کشورها باشد. این گام که هدف توسعه فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور را دنبال می کند، در توسعه و هماهنگی اقتصادی ترکیه با اقتصاد کشورهای این منطقه از اهمیت استراتژیک برخوردار است.

یکی دیگر از اقداماتی که می تواند باعث افزایش سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج در ترکیه شود، صندوق مشترک ترک – خلیج است که از نقطه نظر تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای سرمایه گذار می تواند مفید باشد. این صندوق می تواند زمینه رشد و توسعه جهش گونه را در روابط ترکیه با کشورهای حوزه خلیج فراهم نماید، همچنین با جهت دهی سرمایه گذاریها به سوی بخشهای مالی – اعتباری، زیرساختی و انرژی که مهمترین و مورد نیازترین حیطه ها برای ترکیه می باشند، می تواند نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه این حیطه های داشته باشد.  

حجم تجارت خارجی بین ترکیه و کشورهای حوزه خلیج، طی 15 سال اخیر و در سایه همکاریهای انجام گرفته افزایش فراوانی داشته است. بنابراین جهت افزایش روابط تجاری بین ترکیه و کشورهای منطقه باید سرمایه گذاریهای متقابل تشویق گردد.    

بطور خلاصه می توان گفت که در تجارت خارجی امروزی که فعالیتهای مرتبط با محصولات و کشورها بیشتر مطرح می گردد، فعالیتهای تجاری انجام گرفته بین ترکیه و کشورهای حوزه خلیج می تواند در راستای توسعه و تقویت شبکه تجارت منطقه ای بسیار موثر باشد. همچنین شراکتهای انجام گرفته نیز می تواند باعث ورود سرمایه بالای کشورهای حوزه خلیج به ترکیه شود.     خبرهای مرتبط