تغییر مسیر ترکیه در سیاست خارجی پس از همه پرسی 16 آوریل

آغاز همکاری ترکیه با کشورهایی که در آینده ای نه چندان دور تبدیل به قطب های مهم اقتصاد جهان خواهند شد، می تواند از نقطه نظر آینده ترکیه بسیار مهم و مژده گر تغییرات بسیار مهم باشد

تغییر مسیر ترکیه در سیاست خارجی پس از همه پرسی 16 آوریل

در نتیجه همه پرسی 16 آوریل و حصول نتیجه آری از این همه پرسی، ترکیه وارد یک دوره جدید شد. رجب طیب اردوغان که بدلیل دستور کار بسیار فشرده سیاست داخلی مدتی در سفرهای خارجی وقفه داده بود، برنامه سفرهای خارجی خود را آغاز کرد. اردوغان پس از سفر به هندوستان و روسیه، این بار عازم چین و ایالات متحده آمریکا است. ترکیه که در سیاست داخلی در حال گذر به سیستم جدید است، با سفرهای اردوغان به این کشورها نیز این پیام را می دهد که در سیاست خارجی نیز دوره جدیدی شروع خواهد شد.

سفر به این کشورهای که جزو بزرگترین اقتصادهای جهانی هستند، در واقع به معنی ارتباط با مهمترین قدرتهای تجارت بین المللی است.

ترکیه از شمال با روسیه، از جنوب با خاورمیانه، از غرب با اروپا و از شرق با آسیا همسایه است و از این نقطه نظر در نقطه تلاقی این جمعیتها، فرهنگ ها، اقتصادها و گذرگاههای ارتباطی قرار دارد. در سالهای اخیر تلاشهای ترکیه در جهت استفاده از این موقعیت خود و تقویت همکاری با کشورهایی نظیر چین، هندوستان و روسیه از این نقطه نظر حایز اهمیت است.

هندوستان که اولین مقصد اردوغان در جریان سری سفرهای خارجی اخیر وی بود، هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بوده و یکی از کشورهای مطرح جهان در زمینه تجارت بین المللی است. بنابراین افزایش همکاریهای اقتصادی، روابط تجاری و سرمایه گذاری متقابل با این کشور جهت ادامه روابط اقتصادی پایدار و طولانی مدت بسیار حایز اهمیت است.   

واحد پول ملی هر کشور که امروزه در تجارت خارجی از پتانسیل بالایی برخوردار است، از موضوعات مطرح در روابط تجاری ترکیه – هندوستان بود. این امر با ایجاد سهولت و فرصت در تجارت بین المللی، باعث افزایش حجم تجاری بین دو کشور شده و موازنه جدیدی را در اقتصاد جهانی به همراه می آورد.

یکی دیگر از موضوعات مطرح در دیدار و مذاکراتدو کشور، لزوم شکل گیری مجدد شورای امنیت سازمان ملل است. رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه هندوستان با هفتمین اقتصاد بزرگ جهان و با جمعیت 1 میلیارد و 700 میلیونی نماینده قشر بزرگی از دنیاست، اظهار داشت: وجود یک چنین کشوری در شورای امنیت سازمان ملل از نقطه نظر کشورهای در حال توسعه نظیر هندوستان و ترکیه بسیار حایز اهمیت است.  

همانطور که اردوغان اظهار داشته است: دنیا از 5 بزرگتر است، بنابراین با حرکت از این امر عضویت هندوستان در شورای امنیت سازمان ملل می تواند راه حلی جایگزینی در جهت انجام اصلاحات در سازمان ملل باشد.  

اردوغان پس از هندوستان، این بار عازم روسیه شد. در جریان این سفر روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی، انرژی، دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان این سفر اعلام داشت که فعالیتهای هماهنگ با روسیه در رابطه با موضوع سوریه نیز ادامه خواهد یافت. اردوغان با تاکید بر اینکه سوریه برای دو کشور به مثابه یک زخم خونین شش ساله می باشد. تصریح کرد که در مورد مجازات مسئولین حملات شمیایی به توافق رسیده اند. در جریان این سفر همچنین بر تقویت تجارت دو کشور و استفاده از واحد پول ملی تاکید شد. در زمینه سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری و پروژه جریان ترک مذاکرات انجام گرفت که در چهارچوب این پروژه از دریای سیاه دو خط لوله، یکی از طریق ترکیه و دیگری بطور مستقیم به اروپا عبور خواهد کرد.

چین مقصد بعدی اردوغان است. چین از نقطه نظر درآمد ناخالص ملی در رده دوم و از نقطه نظر قدرت خرید در رده اول جهان قرار دارد. چین که در نظر دارد پروژه راه تاریخی ابریشم را به اجرا درآورد و قاره های آسیا و اروپا را از راه زمینی و دریایی به همدیگر وصل نماید، آماده می گردد تا موازنه تجارت جهانی را تغییر دهد. ترکیه که در مسیر تاریخی راه ابریشم از اهمیتی ژئوپلتیک برخوردار است، با اجرای پروژه خط آهن در این مسیر سعی در تطبیق خود با شرایط جدید دارد.   

آغاز همکاری ترکیه با کشورهایی که در آینده ای نه چندان دور تبدیل به قطب های مهم اقتصاد جهان خواهند شد، می تواند از نقطه نظر آینده ترکیه بسیار مهم و مژده گر تغییرات بسیار مهم باشد.          خبرهای مرتبط