خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - عملیات هوایی ترکیه علیه سازمان تروریستی در عراق و سوریه

ترکیه چندی پیش در شمال عراق و شمال سوریه عملیات هوایی همزمانی ترتیب داد

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - عملیات هوایی ترکیه علیه سازمان تروریستی در عراق و سوریه

 ترکیه در پی عملیات سپر فرات اعلام نمود که عملیاتهای برون مرزی با هدف مبارزه با تروریزم ادامه خواهد یافت. ترکیه چندی پیش در عراق و سوریه عملیات همزمانی ترتیب داد. ما نیز در برنامه این هفته عملیات مذکور ترکیه و تاثیرات آن در منطقه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ارکان دولتی ترکیه و در راس رجب طیب اردوغان رئیس جمهور مدت مدیدیست، تاکید می کنند که به موجودیت سازمان تروریستی پ ک ک در عراق و سوریه اجازه نخواهند داد. گسترش حیطه فعالیتهای سازمان تروریستی در عراق در منطقه سنجار یکی از خطوط قرمز ترکیه می باشد. برای همین ترکیه در ساعت 2 نیمه شب 25 ام آوریل بطور همزمان علیه سازمان تروریستی در عراق و سوریه عملیات هوایی ترتیب داد.

در عملیات هوایی ترکیه در کوه سنجار در شمال عراق، بیش از 40 تروریست و در کوه کاراچوک واقع در شمالشرقی سوریه 49 تروریست منجمله 4 تن از سرکردگان سازمان تروریستی بهلاکت رسیدند. در عملیات مذکور بیش از 90 تروریست نیز مجروح شدند. علاوه براین در چهارچوب مبارزه با تروریزم، در هفته عملیات 112 تروریست از قدرت عمل ساقط شده، 2 قبضه طپانچه، 53 قبضه تفنگ پیاده، یک عدد خمپاره انداز 60 میلیمتری، مهمات ضد هوایی از نوع اس آ – 18 و 109 عدد بمب دستی ضبط گردید. مضافا براین 109 بمب دستی نیز خنثی شده و 7 ممیز 440 کیلوگرم آمونیوم امحا گردید.

کاراچوک در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد. سنجار نیز در عراق جای داشته و به مرز سوریه بسیار نزدیک می باشد. علت عملیات ترکیه در این منطقه، حملات پ ک ک به ترکیه در سایه استفاده از تجهیزات و ادوات نظامی خود در اینجا می باشد. ترکیه با این عملیات، از یکسو مراکز حمله را امحا کرده و از سوی دیگر نیز از تغییر احتمالی نقشه جلوگیری می کند.

ترکیه تقویت پ ک ک در عراق و سوریه را بعنوان یک تهدید جدی مشاهده می کند. در این باب می توان عملیات هوایی مذکور را بعنوان توسعه عملیاتهای مبارزه با تروریزم در داخل کشور به ورای مرزها ارزیابی کرد. ترکیه در عملیاتهای داخل کشور به موفقیت دست یافته است. نیروهای امنیتی ترکیه در ماههای بهار و زمستان، هم در مراکز شهر و هم در مناطق کوهستانی علیه پ ک ک عملیاتهای بزرگی ترتیب داد. سازمان تروریستی در این عملیاتها ضربه سنگینی خورد. ترکیه با استفاده از تکنولوژی نیز، پ ک ک را تحت فشار شدیدی قرار داده است. در این نقطه برای وارد ساختن ضربه نهایی، به عملیات برون مرزی نیاز می باشد.

فعالیتهای پ ک ک در شمال عراق و شمال سوریه و ناکافی ماندن نیروهای محلی منطقه در مبارزه با این سازمان، موجودیت نظامی ترکیه در خاکهای عراق و عملیاتهای برون مرزیش را الزم ساخته است. ترکیه با عملیاتهای همزمان مورد بحث نشان داد که قادر است پ ک ک را در هر جا مورد هدف قرار بدهد. در این میان، ناتو و امریکا متفقین استراتژیکی ترکیه نیز باید به تهدید پ ک ک با منشاء عراق و سوریه پاسخ بدهند. زیرا پ ک ک با تمامی شاخه هایش یک سازمان تروریستی بوده و در هر نقطه هدف ترکیه می باشد. ترکیه با عملیاتهای اخیر خود به کشورهایی که هشدارها، اظهارات و نگرانیهایش را مد نظر قرار نمی دهند، پیام جدی داد.

جمهوری ترکیه دریافت که حل تهدیدات امنیتی در مرزهای عراق و سوریه تا آغاز روند عملیات سپر فرات امکان پذیر نمی باشد. استفاده از قوه قهریه در مبارزه با تروریزم در این جغرافیا، حاکمیت در معادلات عراق و سوریه را اجنتاب ناپذیر کرده است. این عملیات نشان می دهد که ترکیه از مبارزه با تهدید پ ک ک در مرزهای خود، برغم تنها ماندن نیز منصرف نخواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در رابطه با این موضوع در اجلاس صاحبان کار و صنایع گفت، آنهایی که با حمایت از سازمانهای تروریستی در سوریه، دشمنی با کشورمان را بوضوح اعلام می دارند، بدانند، ترکیه به هر بهایی که باشد، به موجودیت و یا تشکل یک سازمان تروریستی در نزدیکی مرزهای خود هرگز اجازه نخواهد داد. آنهایی که تصور می کنند با تروریستهای مزدور ترکیه را به زانو در خواهند آورد، در آینده نزدیک به اشتباه خود پی خواهند برد. عملیات سپر فرات نه آخرین بلکه اولین عملیات ما می باشد. می توانیم شبی بطور غیرمنتظره ای بیائیم.

سخنان مذکور اردوغان بدین معناست که مبارزه قاطعانه ترکیه با تروریزم ادامه خواهد یافت. از اینرو می توان گفت که عملیات سپر فرات نه آخرین بلکه اولین سخن ترکیه در منطقه می باشد.     خبرهای مرتبط