تاثیر روند برگزیت در اروپا و سیستم جهانی

اروپاییان اظهار می دارند که انگلستان در قبال کمک مالی به کشورهای کمتر توسعه یافته این اتحادیه مسئولیت مالی دارد و حتی در صورت خروج از اتحادیه باید این مسئولیت خود را بجای آورد، اما انگلستان اعلام کرده است که چنین مسئولیتی را رد می کند

تاثیر روند برگزیت  در اروپا و سیستم جهانی

روند برگزیت که با برگزاری رفراندوم در 23 ژوئن 2016 و اخذ رای مثبت 52 درصد از مردم انگلستان آغاز شده بود، با ارایه درخواست کتبی از سوی ترزا می نخست وزیر انگلستان به دونالد تاسک رییس شورای اتحادیه اروپا رسما آغاز شد.

در واقع پادشاهی متحد بریتانیا که متشکل از کشورهای انگلستان، ایرلند شمالی، ویلز و اسکاتلند می باشد، به هنگام عضویت در اتحادیه اروپا که حدود 60 سال پیش از این تاسیس یافت، مدت زیادی تردید نشان داده و در نهایت در سال 1973 تصمیم نهایی خود را گرفته و عضو اتحادیه اروپا شده بود. این اولین بار نیست که پادشاهی متحد بریتانیا درصدد خروج از اتحادیه اروپا برآمده باشد. این کشورها تاکنون چندین بار مفید و یا مضر بودن اتحادیه را مورد سوال و مؤاخذه قرار داده اند و  هم اکنون نیز بر سر پاسخ این مساله متفق القول نیستند. در حالی که انگلستان در مورد خروج از اتحادیه اروپا مصمم است، مردم اسکاتلند به رفراندوم برگزار شده در 23 ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا "نه" گفتند. بدنبال این امر نیز بحث و مشاجره بر سر جدا شدن از پادشاهی متحد بریتانیا و ماندن در اتحادیه اروپا بالا گرفت. مردم انگلستان بر این باور هستند که اتحادیه اروپا باری بر دوش آنهاست و دیگر نمی خواهند این بار را بر دوش بکشند. اما مردم اسکاتلند معتقدند که ماندن آنها در اتحادیه امری ضروری است و در صورت تحقق یافتن برگزیت ضرر خواهند کرد.

با توجه به اینکه اتحادیه اروپا علاوه بر یک اتحادیه سیاسی، یک مجموعه اقتصادی نیز هست، خروج از این اتحادیه مشکلات مالی نیز به بار خواهد آورد. حکومت انگلستان در روند جدایی از اتحادیه اروپا که نزدیک به 60 میلیارد یورو هزینه در بر خواهد داشت، با انتقادات متعددی مواجه است. جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و تاثیرات آن در اقتصاد کشور مهمترین موضوع در دستور کار این کشور بوده و بحث و مشاجرات بر سر آن ادامه دارد.

مسئولین اتحادیه اروپا اظهار می دارند که انگلستان در قبال کمک مالی به کشورهای کمتر توسعه یافته این اتحادیه مسئولیت مالی دارد و حتی در صورت خروج از اتحادیه باید این مسئولیت خود را بجای آورد. حکومت انگلستان نیز ضمن اعلام تلویحی این مساله که در صورت خروج از اتحادیه اروپا زیر بار هیچ مسئولیتی نخواهد رفت، آماج انتقادات شدید دیگر کشورهای عضو قرار می گیرد.

تاثیرات احتمالی ترکیه در برگزیت

برگزیت نه تنها در اتحادیه اروپا بلکه در سیستم جهانی نیز تاثیرات بسیاری خواهد داشت. هرچند انگلستان جزو کشورهایی که از یورو بعنوان واحد پول مشترک استفاده می کنند، قرار ندارد. طی سالهای طولانی مرکز مالی اروپا بود. بحران مالی اقتصادی 2008 به تدریج اقتصاد اتحادیه اروپا را تضعیف کرد و رشد آن را در مقیاس جهانی کند نمود. بدین دلیل نیز سبب شد تا اقتصاد اروپا که طی سالهای طولانی در رده بزرگترین اقتصادهای جهان قرار داشت، به رده های بعدی رشد سقوط کند. این امر نیز تبدیل به فرصتی برای کشورهای در حال رشد نظیر ترکیه شد. 

ترکیه بویژه از سال 200 بدین سو با ارقام بالای رشد اقتصادی تبدیل به الگویی برای کشورهای منطقه و جهان شد. حتی استانبول بعنوان جایگزینی برای لندن مطرح شد. چرا که با بروز بحران مالی جهانی روز بروز در حال پسرفت بود. تا جاییکه بدلیل وجود اختلافات و کشمکشها در اتحادیه اروپا از اهمیت پاریس و فرانکفورت نیز کاسته شد و بر اهمیت استانبول که از قدرت تبدیل شدن به مرکز مالی جهانی برخوردار بود، افزوده گردید. خبرهای مرتبط