انرژی تجدید پذیر و جایگاه ترکیه از نظر انرژی

مهمترین ویژگی این انرژی که باعث تمایز آن در مقایسه با سایر انواع انرژی می گردد، تجدید آن در یک چرخه طبیعی و از بین نرفتن آن می باشد

انرژی تجدید پذیر و جایگاه ترکیه از نظر انرژی

کشورهای جهان برای وابسته نبودن به یک منبع انرژی تلاش می کنند تا منابع انرژی مورد استفاده خود را تنوع ببخشند و در جهت استفاده از منابع انرژی مختلف سیاستهای مختلفی را طراحی می کنند. تلاشها در جهت یافتن انرژی قابل تجدید بویژه طی 20 سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. انرژی بدست آمده از منابع طبیعی که بطور مرتب قابلیت تجدید داشته باشد، انرژی تجدید پذیر نامیده می شود. مهمترین ویژگی این انرژی که باعث تمایز آن در مقایسه با سایر انواع انرژی می گردد، تجدید آن در یک چرخه طبیعی و از بین نرفتن آن می باشد.   

این انرژی مشتمل بر انرژی خورشیدی، بادی، ژئوترمال، هیدرولیک، زیست توده، امواج و هیدروژن می باشد. انرژی های تجدید پذیر گرچه از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار هستند، اما از نظر انرژی های مورد استفاده در جهان، این انرژی فسیلی است که در رده اول قرار دارد. گرچه در سایه تحولات و پیشرفتهای اخیر، میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر روز بروز افزایش می یابد.

از نظر میزان سرمایه گذاریهای انجام گرفته در سطح جهان در زمینه انرژی تجدید پذیر در سال 2015، چین در رده اول قرار گرفت. پس از چین، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، انگلستان و هندوستان رده های بعدی را بخود اختصاص دادند. انرژی تجدید پذیر در تولید برق جهان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که 23.7 درصد از برق مورد نیاز جهان توسط منابع انرژی تجدید پذیر تولید می شود.

استفاده از انرژی تجدید پذیر در سطح جهان روز بروز در حال افزایش است. اما هنوز هم سهم انرژی تجدید پذیر در مقایسه با انرژی های فسیلی بسیار پایین است.  دلیل این امر نیز این است که در کشورهای پیشرفته تقاضا برای انرژی به شکلی آرام افزایش می یابد و تغییر زیرساختها مستلزم زمان است. در کشورهای در حال رشد نیز اولویت مصرف سوخت با سوختهای فسیلی است.

علاوه بر کلیه این موارد، کشورهای جهان در تلاش توسعه سیاستها و تکنولوژی هستند که بتواند استفاده از سوختهای تجدید پذیر را جایگزین سوختهای فسیلی نماید.

ترکیه که بخش اعظم انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای خارج تامین می کند، بویژه در 15 سال اخیر در زمینه منابع انرژی تجدید پذیر پیشرفت چشمگیری بدست آورده است. در ترکیه که از نظر مصرف سوختهای فسیلی در بالاترین سطح قرار دارد، سیاستهای انرژی در جهت استفاده از منابع ملی و کاستن از وابستگی کشور به منابع خارجی، تنوع بخشیدن به منابع انرژی مورد استفاده و ترویج استفاده از انرژی تجدید پذیر، کاستن از مضرات زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف سوختها متمرکز شده است.

در سال 2002 ظرفیت نصب شده منابع انرژی تجدید پذیر 12 هزار و 277 مگاوات بود که این میزان در سال 2016 با 172 درصد افزایش به 33 هزار و 352 مگاوات رسیده است. اما چنانچه پیداست در ترکیه که تنها حدود 10 درصد از برق کشور را از منابع غیر هیدرولیک یعنی منابع تجدید پذیر تامین می کند، در جهت نیل به هدف راه درازی در پیش است.   

ترکیه با وجودیکه بدلیل موقعیت جغرافیایی خود از نظر انرژی تجدید پذیر در موقعیتی خوب و استثنایی قرار دارد، اما از نظر تولید و استفاده از انرژی تجدید پذیر در سطح قابل قبولی نیست. دلیل این امر نیز هزینه های استفاده از این انرژی و نیز نواقص موجود در سیاستگذاریهای انرژی است. با توجه به میزان وابستگی ترکیه به کشورهای خارج از نظر تامین انرژی مورد نیاز کشور، معطوف شدن به سمت انرژی های تجدید پذیر و توسعه سیاست گذاریها در این راستا در بلند مدت به نفع کشور بوده و دستاوردی بسیار مهم خواهد بود.

در ترکیه که 70 درصد از سوخت مورد نیاز خود را از سوختهای فسیلی و از کشورهای خارج تامین می کند، در جهت کاستن از وابستگی به سوختهای فسیلی باید با اولویت دادن به انرژی قابل تجدید، منابع تامین انرژی را متنوع کرد. این امر در بلند مدت باعث بهبود وضعیت استخدام، درآمد ملی و سرمایه گذاری خواهد شد.   

تنوع منابع تامین انرژی و فراهم کردن امنیت عرضه انرژی باعث می گردد تا استفاده از انرژی تجدید پذیر بعنوان یک گزینه بسیار مهم مطرح گردد. گسترش تولید و بازار استفاده از انرژی تجدید پذیر نیز سبب می شود تا ترکیه گام مهمی در راستای تبدیل شدن به مرکز انرژی جهان بردارد.       خبرهای مرتبط