اقتصاد جهان - تبدیل ترکیه به مرکز تجارت انرژی در منطقه

ترکیه گام های مهمی در راستای تبدیل به مرکز تجارت انرژی در منطقه برداشته است

اقتصاد جهان - تبدیل ترکیه به مرکز تجارت انرژی در منطقه

انرژی که اخیرا تاثیر بسزایش بر توسعه کشورها و ترجیحات اقتصادی آنان را به وضوح نشان داده است، نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی کشورها دارد. ترکیه که مابین کشورهای شرقی دارای منابع انرژی فسیلی و کشورهای غربی نیازمند به این انرژی، نقش یک پل طبیعی را ایفا میکند، در عین حال در زمینه امنیت عرضه انرژی نیز جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است.

ترکیه به عنوان کشوری در همسایگی کشورهای حوزه منطقه قفقاز، خاورمیانه و آسیا یعنی کشورهایی که از جنبه داشتن ذخایر غنی سوخت های فسیلی نظیر نفت خام و گازطبیعی برخوردار هستند، به رغم نداشتن بخش اعظمی از این منابع، اخیرا پروژه های بسیار مهمی را در عرصه انرژی جهانی به مورد اجرا در می آورد. ترکیه با سیاستگذاری های مربوط به انرژی و پشت سر گذاشتن فرایند مهمی در این راستا، وابستگی خود به خارج را کاهش داده و به روند انتخاب و تنوع منابع و بازارها جهت واردات انرژی سرعت بخشیده است. ترکیه که سالهاست هزینه سنگین اغتشاشات سیاسی و اقتصادی جغرافیایی که در آن واقع شده را پرداخت میکند، تصمیم دارد تا از این پس مزیت های جغرافیایی را به نفع خود به فرصت تبدیل کند. ترکیه علاوه بر سیاستگذاری های جدید در مورد استفاده از منابع داخلی، اقدام به امضای قرارداد های جدید با کشورهایی کرده است که از آنها نفت و گاز طبیعی وارد میکند. علاوه بر این، با اجرای پروژه های جدید در جغرافیای خود، در راه تامین امنیت عرضه انرژی نیز با گام های مطمئن به پیش میرود.

در همین چارچوب ترکیه، سیاستهای خود در عرصه انرژی را بر مبنای "تبدیل به مرکز تجارت انرژی" تدوین میکند. ترکیه در همین راستا، مابین کشورهای عرضه کننده و تقاضاکننده انرژی، یکی از کشورهای موفقی است که در امر برقراری روابط بین این کشورها و عرضه مطمئن انرژی بین آنها نقش مهمی را ایفا میکند. در عین حال با جای گیری در چندین پروژه مهم جهانی در راه تبدیل به مرکز تجارت انرژی گام برداشته است.

ترکیه با توسعه روابط خود با کشورهای همسایه دارای ذخایر غنی انرژی و ایفای نقشی موثر در برقراری تعادل جدید انرژی در منطقه از طریق پیروی از سیاست "برد برد" با تمامی طرفین، گام های بسیار مهمی را در راستای تبدیل به مرکز تجارت انرژی برداشته است.

ترکیه با همین هدف، در پروژه های مهمی نظیر پروژه تاناپ که طی آن گاز طبیعی آذربایجان به ترکیه و از ترکیه نیز به اروپا انتقال میابد و پروژه جریان ترک که در سایه آن گاز طبیعی روسیه از طریق ترکیه به اروپا منتقل خواهد شد، نقش بسیار مهمی را بر عهده گرفته است.  اخیرا نیز پروژه های مهم دیگری نظیر توسعه تجارت گاز مایع و یا ال پی جی که رفته رفته بر اهمیت آن در عرصه انرژی افزوده میشود، به ویژه با کشور قطر اجرا میشود.

با اجرای این پروژه ها حضور ترکیه در بازار انرژی جهانی روز به روز پررنگ تر میشود. 

تحولات اخیر در زمینه ذخایر انرژی منطقه شرق دریای مدیترانه که طی سالهای اخیر با کشفیات جدید گاز طبیعی مطرح شده است، احتمال شکل گیری شراکتهای جدید مابین کشورهای موجود در این منطقه را افزایش داده است. با اضافه شدن مدیترانه شرقی به ضلع جنوبی مثلث تجارت انرژی که روسیه در شمال و آذربایجان در شرق آن قرار دارد، ترکیه با گام هایی ملموس به سوی تبدیل به یک مرکز تجارت انرژی پیش خواهد رفت.

علاوه بر اینکه ترکیه یکی از امن ترین و اقتصادی ترین مسیرهای انتقال انرژی به شمار میرود، ضرورت تشکیل یک بازار لیبرال و شفاف گاز طبیعی که نرخ های گاز طبیعی در آن معین شده باشد، اجتناب ناپذیر است. نباید فراموش کرد که افزایش تاثیرگذاری بورس انرژی، از سویی زمینه تشکیل یک بازار آزاد برق و گاز طبیعی را فراهم کرده و از سویی دیگر زمینه ساز حضور ترکیه در بازار انرژی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران آن خواهد بود.

 

 خبرهای مرتبط