ولسمشر اردوغان په استانبول کې رای ورکړه


پيوندونه: