د اردوغان مېرمن د روهينګيا د مسلمانانو سره د مرستې لپاره سيمې ته رسېدلې

ټاكل شوې ده چې امينه اردوغان به د بنګله دېش د كاكس بازار په سيمه كې د روهينګيا د مسلمانانو كډوالو له كمپه ليدنه وكړي.


پيوندونه: