د يو مياشتني ماشوم ۷ غاښونه!

په هندوستان كې ډاكټرانو د يو يو مياشتني ماشوم له خولې ۷ غاښونه ويستلي دي.

د يو مياشتني ماشوم ۷ غاښونه!

 

 

ددې هېواد د ګجرات په ايالت كې د يو ماشوم چې يواځې يوه مياشتې عمر لري، ۷ غاښونه شوي وو چې د ډاكټرانو لخوا د يو پېچلي عمليات په پايله كې وويستل شوي دي.

ددې عمليات د ټيم مشر ډاكټر ميټ راماتري بي بي سي ته ويلي دي چې دې ماشوم د غاښونو د درلودلو له امله د ساه اخيستلو او د مور د تي د رولو په برخه كې ستونزې درلودلې. كه چېرې دا عمليات نه واى ترسره شوى نو د ماشوم ژوند د خطر سره مخامخ كېدلو.

د ماشوم والدين وايي چې يواځې تر زېږېدلو څو ورځې وروسته يې د ماشوم په خوله كې د غاښونو شتوالي ته پام شو چې په لنډه موده كې را ووتل.

د ماشوم معالج ډاكټر څرګنده كړه چې كه څه هم ورته ناروغ يې پخوا نه دى ليدلى خو دا نورمال بيولوژيكي بهير دى او د ماشوم روغتيا هم ښه دهه.اړوند خبرونه