پدې انځور كې څو مثلثونه دي؟

په ټولنيزه مېډيا كې دا ځل د مثلثونه يو انځور خپور شوى دى چې د ټولو پاملرنه يې جلب كړې ده.

پدې انځور كې څو مثلثونه دي؟

 

 

دا ذهني پوښتنه د كيورا په نامه وېبپاڼه كې خپور شوى دى، د مينه والو نه پوښتنه شوې ده چې په انځور كې څو مثلثونه ګورئ؟

ددې ساده پوښتنې ځواب كه څه هم اسانه دى خو ځانګړې پاملرنه غواړي.  يو زيات شمېر مينه والو په كې د ۴ نه نيولې تر ۴۴ دانو پورې مثلثونه موندلي دي.

ددې سره سره د پوښتنې ځواب د مارتين سيلورټانټ لخوا چې په خپله د الجبر متخصص دى لخوا په عملي بڼه وړاندې شوى دى.

د نوموړي په اند په انځور كې يواځې ۲۴ دانې مثلثونه ځاى پر ځاى شويدي.


پيوندونه: مثلث

اړوند خبرونه