د ټانك او چورلكې د ماشين د جوړولو ټيكنالوژي

تركيه په نړۍ كې د هغو ۸ هېوادونو د جملې نه شمېرل كيږي چې د ټانك او چورلكې د ماشينونو د جوړولو وړتيا لري.

د ټانك او چورلكې د ماشين د جوړولو ټيكنالوژي

 

 

د تركيې د ټېكنالوژۍ لومړني پوهنتون انكا د د اوكراين د هېواد د د ټانكونو د جوړولو او ترانسمېشن په برخه كې د ۱۳۱ كلن نامتو پوهنتون خاركوف سره په تخينيكي برخو كې يو تړون لاسليك كړ.

پدې ډول به په تركيه كې د ټانكونو او چورلكو د ماشينونو د جوړولو پروژه هم تكميل شي. پدې ډول تركيه د نړۍ  هغو ۸ هېوادونو په كتار كې شامله شوه چې د ټانك او چورلكو ماشينونه جوړوي.

د انكا د پوهنتون د اجرايوي شورا مشر ډاكټر محمد خاقان ساغلم وويل چې ددې تړون سره د نظامي ټېكنالوژۍ په ډګر كې نوى انقلاب رامنځته شوى دى.

پدې ډول به د ټانكونو او چورلكو د ماشينونو د جوړولو په موخه بهرنيو هېوادونو ته د تركيې اړتيا نور پاىاړوند خبرونه