نړيوال زبرځواكونه څرنګه نشي كولاى چې سيمه ايز كړكېچونه آوار كړي؟

نړيوال زبرځواكونه څرنګه نشي كولاى چې سيمه ايز كړكېچونه آوار كړي؟

د تېرې اونۍ په ليكنه كې مو پدې بحث كړى و چې نړيوال زبرځواكونه ولې د سيمه ايزو كړكېچونو د حل لارې په برخه كې ناكام دي؟ دا دى پدې ليكنه به  پدې اړه لږ نور هم بحث وكړو.


پيوندونه: