د لوېديځې تراكيا تركان: اسيميلاسيون بند دى!

د لوېديځې تراكيا تركان: اسيميلاسيون بند دى!

داسې فكر وكړئ چې ستاسې له هويته څوك انكار وكړي. مثلن كه ستاسې هويت ( تركي، جرمني، عربي، مسلمان، عيسوي او يا بل څه وي) او تاسې خپل ځان د همدې هويت پر اساس نورو ته ورپېژنئ  خو دولت درته ووايي چې نه، تاسې هغه نه ياست. ستاسې په څېر هويت پدې هېواد كې ژوند نه كوي. ستاسې غبرګون به څه وي؟


پيوندونه: