د سپورټ په برخه كې د اسلامي هېوادونو همكاري

د سپورټ په برخه كې د اسلامي هېوادونو همكاري | د اسلامي همكاريو د سازمان د غړو هېوادونو د سپورټ د چارو وزيرانو د اكتوبر په ۵مه نېټه په استانبول كې غونډه وكړه.

د سپورټ په برخه كې د اسلامي هېوادونو همكاري

د اسلامي همكاريو د سازمان د  غړو هېوادونو د سپورټ د چارو وزيرانو د اكتوبر په ۵مه نېټه په استانبول كې غونډه وكړه.


پيوندونه: