ګنګا او جمنا سیندونه دواړه انسانان شول!

په هندوستان کې عالي محکمې پرېکړه وکړه چې ددې هېواد دوو مشهورو سیندونو ګنګا او جمنا ته د محکمې پر وړاندې د انسان شخصیت ورکړل شو.

ګنګا او جمنا سیندونه دواړه انسانان شول!

 

د بي بي سي د خبر پر اساس د هند به شمال کز د اوتاراخاند د ایالت سترې محکمې د ګنګا او جمنا سیندونو ته د حقیقي انسان حیثیت ورکړل شو او پدې ډول د قانوني ولي او وصي په توګه به د محکمې پر وړاندې د نورو انسانانو سره د مساوي حقونو خاوندان وي.

دواړه سیندونه د هند په مذهبي ټولنه کې ځانګړی ارزښت او سپېڅلتیا لري. پدې ډول په هند کې د سیندونو ککړتيا به انسان ته د زیان رسولو په څېر ومنل شي او سرغړوونکو ته به سزا ورکړل شي.

پدې اړه د محکمې په پرېکړه کې راغلي دي چې دواړه سیندونه د پېړیو راهیسې د هندوانو د ژوند سره معنوي اړيکې لري او انسانانو ته د روحاني او فزیکي پلوه خوشالي او نېکبختي وربښي.  

په هند کې د خلکو یوه زیاته برخه دې سیندونو ته د الهي موجوداتو په سترګه ګوري او د عبادت په نیت ورته راځي.

دا په داسې حال کې ده چې په هېواد کې د صنایعو او فابریکو د پراختیا سره هره ورځ دا سیندونه ککړیږي.


پيوندونه: هندوستان , ترکیه

اړوند خبرونه