د ګانا  ولسمشر  نانا اکوفو ادو  ویلي دي چې د هیواد نوې کابینه به د ۱۱۰ تنو وزیرانو نه جوړه کړي.

ګانا هیواد نوې کابینه د ۱۱۰ تنو وزیرانو نه جوړیږي

د ګانا  ولسمشر  نانا اکوفو ادو  ویلي دي چې د هیواد نوې کابینه به د ۱۱۰ تنو وزیرانو نه جوړه کړي.

د ګانا  ولسمشر  نانا اکوفو ادو  ویلي دي چې د هیواد نوې کابینه به د ۱۱۰ تنو وزیرانو نه جوړه کړي.

د ګانا به په نړۍ کې لومړنی هیواد  وي  چې  په کابینه کې  ۱۱۰ تنه وزیرانو ته ځای ورکوي.

د ګانا ولسمشر نانا اکوفو ادو  د ۱۱۰ تنو وزیرانو په ګډون  د لویې کابینې نه په دفاع کې ویلي دي چې  « د هیواد د په چټکه توګه  د ودې او پراختیا په خاطر  دا ګام  اړین دی. مونږ غواړو چې هیواد کې په چټکه توګه  بدلون راولو. د په چټکه توګه بدلونونو او ودې په خاطر  د ۱۱۰ تنو وزیرانو  شتون ضروري خبره ده. »

د ګانا ولسمشر ویلي دي چې په خپله کابینه کې به  د ټیټې طبقې او سیمه ییزو خلکو ته ډیر زیات ځای ورکړي.

د بله پلوه  د ګانا  خلکو بیا ددې لویې کابینې  مصارفاتو په اړه  اندیښنه ښودلې ده.

ګانا  ۲۴ میلیونه نفوس  لري . د ګانا ولسمشر هم  د ۱۱۰ تنو وزیرانو  تنخواګانو او نورو مصارفاتو په اړه اندیښنه ښودلې ده .


پيوندونه: کابینه , ګانا

اړوند خبرونه