په انګلستان كې پر حجاب محدوديت

د انګلستان په لومړنيو ښوونځيو كې د حجاب لرونكو مسلمانو ماشومانو نه به د دوى د حجاب په اړه پوښتنه وشي.

په انګلستان كې پر حجاب محدوديت

 

 

ددې هېواد د ښوونځيو د تفتيش د ادارې مشرې امېنډا سپيلمن وويلو چې په لومړنيو ښوونځو كې به د حجاب لرونكو ماشومانو نجونو نه پوښتنه وشي چې ولې حجاب كوي.

د نوموړې په وينا دا كار ددې لپاره كوي چې د ماشومانو نجونو لخوا د حجاب كول هغوى ته `` جنسي هويت`` وركوي. د نجونو ځوابونه به د ښوونځي په آرشيف كې وساتل شي.

د انګلستان د سنډې ټايمز د ورځپاڼې د خبر پر اساس په هېواد كې د ۸۰۰ لومړنيو ښوونځيو نه ۱۸ سلنه يې په خپلو يونيفورمونو كې حجاب ته اجازه وركوياړوند خبرونه