Tiga Al-Quran yang Dicetak Pada Zaman Uthmaniyah Dijumpai di Sebuah Masjid di Palestin

Di sebuah masjid di Palestin, dijumpai 3 al-Quran yang dicetak di percetakan Uthmaniyah pada masa Sultan Abdulhamid II.

Tiga Al-Quran yang Dicetak Pada Zaman Uthmaniyah Dijumpai di Sebuah Masjid di Palestin

Said Azim, Muazin Masjid Umar Bin Khattab, semasa memeriksa manuskrip ketika masjid itu telah diubah suai dua bulan lepas, mendapati ketiga-tiga al-Quran.

Masjid Umar Bin Khattab terletak di Bandar Tayibe, salah satu bandar Palestin yang bersejarah yang kini berada dalam wilayah Israel.

Imam dan jamaah masjid tidak menyadari kewujudan ketiga-tiga Quran ini, sehingga ditemui oleh Said Azim.

Dalam pengantar Al-Quran, dituliskan bahawa Al-Quran dicetak pada percetakan Uthmaniyah pada 1309 Hijriah atau 1887 Masehi dan merupakan tulisan tangan Seyyid Mustafa Nazif Efendi.

Muazin Azim berkata:

"Sehingga dua bulan yang lalu, kita tidak mengetahui kewujudan Al-Qur'an ini. Mereka terletak di kalangan mushaf lain. Kami sedar apabila masjid itu telah diubah suai".

Azim berkata bahawa Al-Quran yang kemudiannya dihantar ke Palestin, sangat bermakna bagi mereka.

"Kami merancang untuk menunjukkan Al-Quran ini kepada jemaah," katanya.

Azim menganggarkan bahawa Al-Quran dicetak di Istanbul dan terdapat Quran lain dari sana yang dihantar ke masjid lain di Palestin.

 Berita Terkait