Perancis akan Meningkatkan Belanjawan Pertahanan

Berikutan Majlis Menteri-menteri, dipengerusikan oleh Presiden Emmanuel Macron, satu kenyataan bertulis telah dibuat mengenai draf undang-undang anggaran pertahanan negara.

Perancis akan Meningkatkan Belanjawan Pertahanan

Di Perancis, draf undang-undang telah dirancang untuk meningkatkan bajet pertahanan kepada € 39.6 bilion, meningkat sebanyak 1.7 bilion euro setiap tahun sehingga 2022 dan 3 bilion euro menjelang 2023.

Berikutan Majlis Menteri-menteri, dipengerusikan oleh Presiden Emmanuel Macron, satu kenyataan bertulis telah dibuat mengenai draf undang-undang anggaran pertahanan negara.

Sehubungan itu, Perancis mensasarkan untuk mencapai sebanyak 39.6 bilion euro dengan meningkatkan bajet pertahanannya sebanyak 1.7 bilion euro setiap tahun sehingga 2022 dan sebanyak 3 bilion euro pada tahun 2023 .

Dalam kenyataan itu, didalam undang-undang dinyatakan bahawa bajet untuk tahun 2019-2023, Menurut belanjawan 2014-2018 meningkat sebanyak 23 peratus sebanyak 7,4 milyar dolar.

Macron, di bawah program kehendak tahun baru tradisional bulan lepas, apabila dia berucap kepada tentera, melaporkan bahawa belanjawan negara untuk pembelaan meningkat sebanyak 1.8 bilion euro, berjumlah 34.2 bilion euro.Berita Terkait