Soalan Bulanan

Soalan kami bulan ini adalah sebagai berikut:

Diadakan di bandar manakah Summer Deaflympics 2017?

  1. İstanbul
  2. Samsun
  3. Adana

Suara Radio Turki akan memberikan hadiah kepada 3 orang pemenang bagi Anda yang menjawab dengan benar soalan diatas. 

Anda boleh menghantar jawaban anda kepada kami sebelum tanggal 31 Ogos 2017.


Jawab Soalan Bulanan