Метеорскиот дожд Персеида две ноќи можеше да се набљудува низ целава земја

Паѓањето на ѕвездата како што инаку е познат овој небески спектакл на метеорски дожд Персеида, најубаво можеше да се види од Инеѓол кај Бурса

Метеорскиот дожд Персеида две ноќи можеше да се набљудува низ целава земја

Метеорскиот дожд Персеида две ноќи можеше да се набљудува низ целава земја.

Метеорскиот дожд Персеида кој од страна на астрономите се смета за најзначаен небески настан, две ноќи можеше да се види со голо око од сите краишта на земјава.

Паѓањето на ѕвездата како што инаку е познат овој небески спектакл на метеорски дожд Персеида, најубаво можеше да се види од Инеѓол кај Бурса.

Метеорскиот дожд ќе може да се види и вечерва.Слични вести