Органоиди кои ги имитираат функциите на белите дробови

Група американски научници од човечка матична клетка развија органоиди кои ги имитираат функциите на белите дробови

Органоиди кои ги имитираат функциите на белите дробови

Група американски научници од човечка матична клетка развија органоиди кои ги имитираат функциите на белите дробови.

Научниците изјавуваат дека откритието ќе биде употребувано за креирање на модели на белодробни заболувања кај луѓето во лабораториски услови.

Научните кругови се надеваатт дека белодробните органоиди ќе помогнат за подобро разбирање на болестите на белите дробови кај човекот.

Истражувањето го спроведоа група научници од Медицинскиот факултет на Универзитетот Колумбија во САД.

Резултатите од истражувањето беа објавени во списанието Nature Cell Biology.

 Слични вести