Дали знаете 01/2019

Доставената покана до Турција за членство во Друштвото на народите...

Дали знаете 01/2019

Дали знаевте дека Турција влезе во Друштвото на народите тогаш, т.ј. на времето најголемата и најзначајната меѓународна организација, со нејзино поканување?

Ататурк во 1932 година, рече дека Турција само доколку добие покана ќе стане членка на Друштвото на народите во кое другите земји тогаш се обраќаа за членство и имаа голема желба да влезат.

Министерот за надворешни работи Тевфик Рушту Арас имаше свое обраќање на Конференцијата за разоружување што се одржа на 12 април 1932 година во Женева и притоа говореше за мирољубивата надворешна политика што ја води Мустафа Кемал Ататурк. Наредниот ден во тоа време влијателниот швајцарски весник „Журнал де Женев“ ги објави следните зборови на министерот Арас:

Доколку Друштвото на народите ја покани Турција во членство, владата на Турција тоа ќе го прифати со гордост.“

Така, Република Турција, едногласно беше поканета во Друштвото на народите, најголемата меѓународна организација во тоа време, и на 18 јули 1932 година стана негова членка.“Слични вести