15 јули Ден на победата на демократијата и сеќавање на шехидите

15 јули Ден на победата на демократијата и сеќавање на шехидите |

15 јули Ден на победата на демократијата и сеќавање на шехидите

15 јули Ден на победата на демократијата и сеќавање на шехидите


Тагови: македонски јазик , ТРТ Радио Глас на Турција , сеќавање на шехидите , на демократијата , Ден на победата , 15 јули