Капали Чаршија - Истанбул

Капали Чаршија во Истанбул е стара приближно 554 години и е едната од најпознатите, најпосетуваните, најголемите  и најстарите покриени чаршии во светот. |

Капали Чаршија во Истанбул е стара приближно 554 години и е едната од најпознатите, најпосетуваните, најголемите  и најстарите покриени чаршии во светот.

Капали Чаршија во Истанбул е стара приближно 554 години и е едната од најпознатите, најпосетуваните, најголемите  и најстарите покриени чаршии во светот.


Тагови: најголемите , чаршии , најстарите , Истанбул , Капали Чаршија