Античкиот град Ефес ги привлекува домашните и странските туристи

Античкиот град Ефес кој се наоѓа во населеното место Селчук во близина на градот Измир и се наоѓа во списокот на светското наследство на Организацијата на ОН за образование, наука и култура УНЕСКО годишно просечно го посетуваат околу 1 милион домашни и странски туристи. |

Античкиот град Ефес кој се наоѓа во населеното место Селчук во близина на градот Измир и се наоѓа во списокот на светското наследство на Организацијата на ОН за образование, наука и култура УНЕСКО годишно просечно го посетуваат околу 1 милион домашни и странски туристи.

Античкиот град Ефес кој се наоѓа во населеното место Селчук во близина на градот Измир и се наоѓа во списокот на светското наследство на Организацијата на ОН за образование, наука и култура УНЕСКО годишно просечно го посетуваат околу 1 милион домашни и странски туристи. Остатоците на античкиот град кој почнувајќи од предисторискиот период во текот на елинистичкиот период, Рим, Источен Рим, периодот на беглуците и османскиот период бил користен како населено место во текот на приближно 900 години, се наоѓа меѓу значајните туристички дестинации кои се посетуваат. Ефес е познат како единствен град во историјата кој што бил изграден целосно од мермер и се појавува како цивилизациски центар на античкиот период.


Тагови: античкиот период , мермер , странски , домашни , туристи , остатоците , УНЕСКО , светското наследство , Измир , Селчук , Ефес , антички град