Недела на одбележување на османлиската држава

Неделава ќе помине во знакот на одбележување на Османлиската држава, која неколку века владееше на дел од териториите на три континенти,Европа, Азија и Африка

Недела на одбележување на османлиската држава

Недела на одбележување на османлиската држава

 

Неделава ќе помине во знакот на одбележување на Османлиската држава, која неколку века владееше на дел од териториите на три континенти,Европа, Азија и Африка. Претставува голема умешност да се владее на еден толку широк географски простор толку долг временски период, скоро 700 години, и тоа во услови на тогашните можности како во комуникацијата така и во администрацијата.

Османлиската држава чиј основач бил Осман бег, почнала брзо да се шири ,а за нејзин почеток се смета годината 1299  кога бил формиран првиот беглук ,беглукот на Осман бег.

Османлиската држава постоеше на светската сцена точно 622 години. Таа остави толку длабоки траги така што дури и денес не е можно да се анализира историјата на Европа, Кафкаскиот регион, Блискиот исток, Балканот и Северна Африка без да се земе во обзир османлиската држава.

 Слични вести