Globális Perspektíva (44)

Az ankarai Yıldırım Beyazıt Egyetem Politikatudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL elemzése a témában

Globális Perspektíva (44)

A XX. század az emberiség legtöbb kegyetlenséggel teli évszázada. Ez hozta el a két véres világháború mellett a nemcsak az embereket, de minden élőlényt kiirtó atombombát is.

A II. Világháború után létrejött rend nem a béke és nyugalom rendje, amely levonta volna a tanulságot a történtekből, és szükségtelenné tenné a háborút. A pozíciójukat őrző győztesek rendje. A nemzetközi pénzrendszert kifejezése, az amerikai dollárt a világ alapvalutájává tevő Bretton Woods rendszert, az ENSZ rendszerét állandóvá tévő győztesek rendje.

A hidegháború időszakában látszólag jól működő Bretton Woods rendszer és az ENSZ rendszere is omladozik mára.

Az alapjában véve koalíciónak számító ENSZ Biztonsági Tanácsa 5 állandó tagja, az Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország és Kína közötti erőmegosztás változik.

A kétközpontú világ végén a globális szereplők különböző globális kombinációkkal vagy koalíciókkal próbálják megőrizni a fennálló rendet. Mind láthattuk, hogy az igazságossággal szakító globális koalíciókat hogyan sikerült létrehozni, nem létrehozni vagy későn létrehozni Irakban, Afganisztánban, Boszniában, a Krímen, Szíriában vagy Arakanban.

A hidegháború meghosszabbítását jelentő globális rend egyre jobban látható és megismerhető a globalizáció folyamata során, így napról-napra több kritikát kap. Ennek részeként Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök is minden adandó alkalommal hangsúlyozza: a világ több, mint öt. A globális kommunikáció és tájékoztatás minden nappal drágábbá teszi a zárt társadalmak és mindenféle igazságtalanság fenntartását. Egy olyan helyzetben, amikor minden információ egyszerűen hozzáférhető, és az igazságtalanság egyértelműen látható, nem lehet a hidegháború rendszerét fenntartani.

Ma olyan időszakban élünk, amikor a „régi helyzet” lehetetlen, bizonytalan. Igen, a régi rend fenntartása egyre költségesebb. De a globális szereplőknek a történelem során soha nem látott vegyi fegyverei és hidrogénbombái vannak, amelyek nemcsak az emberiség, hanem minden faj kipusztítására képesek. Az egész világ számára fenyegetést jelent a kiegyensúlyozatlan fegyveres vezetés. Egy olyan környezetben, amikor a hidegháború rendjét már megkérdőjelezték, de még nem sikerült új helyzetet kialakítani, minden területen igazságos koalíciókat kell létrehoznunk, melyek szembe szállnak a megsemmisítés fenyegetésével és a hidegháború utáni rendbe békét és nyugalmat képesek hozni. Mert az igazságosság és az igazságtalanság is ragadós.

A globális igazságosság érdekében létrehozott koalíciókat nemcsak az államok szintjén kell elképzelni. A világ jövőjének keresése közben minden területen, minden szinten koalíciókat kell az igazságosság érdekében létrehozni. Az akadémikusoknak, üzleti szervezeteknek, szakmai szervezeteknek, szakszervezeteknek, véleményvezéreknek, civil szervezeteknek, sport, művészeti és irodalmi köröknek, diákszervezeteknek is az igazságosság érdekében létrehozott koalícióknak kell lenniük a maguk területén. Ennek érdekében jobban meg kell ismerniük egymást, és közösen kell hangjukat felemelniük. Régen, a hidegháború környezetében hiányzott a pluralizmus, és nem volt lehetőség ilyen tevékenységre. Ma a bővülő kommunikációs és tájékoztatási technológiák és emberi mobilitás lehetővé teszi a különböző országok lakóinak együttműködését. A diákokat nézve ma már mindenhol elegendő nemzetközi diákság van. Az üzletemberek már nemzetközi együttműködésben gondolkodnak. Minden területen keresnünk kell ezeket a lehetőségeket.

A fenyegetés elég közel van és globális, így helyi szinten nem lehet átfogó eredményt elérni. Muszlim, keresztény, zsidó, ateista, buddhista – bármilyen vallást, ideológiát, világnézetet kövessen is, fel kell mérnie a fenyegetés mértékét, és mindenkinek együtt kell működnie közös jövőnk érdekében az igazságosság érdekében létrehozott koalíciók alapításában.

Időről időre lehetséges ez a siker. Reményt ad ebben az ENSZ Biztonsági Tanácsában tanúsított kiállás az Egyesült Államok egyoldalú jeruzsálemi döntése ellen, vagy a meggyilkolt szaúdi újságíró, Kaşıkçı ügyében világszerte tapasztalt felzúdulás.

Hasonlóképpen, globális tematikus igazságügyi koalíciókat is létre lehet hozni. Jeruzsálem, Arakan, Szíria, az emberi jogok, az iszlamofóbia, a kirekesztés elleni együttműködés, az újfasizmus, nácizmus, vegyi fegyverek, a globális monopolizmus elleni együttműködés mind témák lehetnek erre.

Minden szinten a globális igazságtalanságot kell feloldanunk, és helyette az igazságosságot előmozdítanunk. Bármilyen valláshoz, nyelvhez, nemzetiséghez, hithez, ideológiához tartozzon is, bárkitől származzon is, a zsarnokságnak ítélt rend nem lehet magasabb rendű, és nem kerülheti el az összeomlást. Mert egyetlen állam, réteg vagy társadalom egymagában nem képes elviselni a globális támadásokat.

Ma olyan korban élünk, amikor az új globális rend még nem jött létre. A világ átmeneti időszakban él. Megvan a lehetőségünk egy igazságosabb világrendre. Minden embernek a tőle telhető legnagyobb erőfeszítést kell tennie az igazságosság választása érdekében. Különben holnap, amikor az igazságosságnak meg nem felelő új világrend, a régihez hasonló téves rend létrejött, vagy a globális szereplők valamelyike az emberiséget megsemmisítő bombákkal hozza el a végítéletet, már túl késő lesz.

        Az ankarai Yıldırım Beyazıt Egyetem Politikatudományi Karának dékánja Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL elemzését nyújtottuk át.Még több hír