ТРТ-Аваз жаңылыктары-14.12.2018

ТРТ-Аваз жаңылыктары