ТРТ-Аваз жаңылыктары-13.12.2018

ТРТ-Аваз жаңылыктары