Исландияда жаңы муз үңкүрлөрү табылды

Брейдамеркурйокудль мөңгүлөрү эрип баратат

Исландияда жаңы муз үңкүрлөрү табылды
Муз үңкүрлөрү
Муз үңкүрлөрү

Исландияда кристалл үңкүрлөр табылды

Брейдамеркурйокудль мөңгүлөрүнүн эришинин себебинен Түштүк Чыгыш Исландияда жаңы муз үңкүрлөрү б.а кристалл үңкүрлөр табылды.Тектеш кабарлар