Ван мышыгынын өөрчүү катнашы артууда

Ван мышык вилласында жыл боюнча жүргүзүлгөн эмгектерде өткөн жылы 130 болгон бала мышык саны бул жылы 150гө чыгарылып 15 пайыздык өсүү болду.

van kedisi.jpg

Ван Йүзүнжү Йыл университетинин Ван мышыгын изилдөө жана ишке ашыруу борбору шаардын эң негизги жандуу мурасы болгон Ван мышыктарынын өөрчүү катнашын өткөн жылга караганда 15 пайызга арттырды. Шаарга келген жергиликтүү жана чет элдик туристтердин учуроочу жерлеринен Ван мышыгы вилласында коргоо астына алынган Ван мышыктарынын популяцияларынын арттрылышы үчүн иштер жүргүзүлүүдө.

Сезимталдуулукту жана жакындыкты, оң жибек сыяктуу жүнү, арстандай басышы, түлкүнүн куйругуна окшогон узун куйругу, ар башка болгон көз түстөрү жана сууну жакшы көрүшү менен шаардын эң негизги баалуулуктарынан болгон Ван мышыгын коргоо жана санынын көбөйтүлүшүнө карата эмгектер да маанилүү жыйынтык алынды.

Йүзүнжү Йыл университетинин негизинде курулган Ван мышык вилласында жыл боюнча жүргүзүлгөн эмгектерде өткөн жылы 130 болгон бала мышык саны бул жылы 150гө чыгарылып 15 пайыздык өсүү болду.Тектеш кабарлар