Өзбекстанда 2020 – 2024 -  жылдары 20 гидроэлектр станциясы курулат

?лкөдөгү 21 гидро электр станциясы да жаңыланат.

Өзбекстанда 2020 – 2024 -  жылдары 20 гидроэлектр станциясы курулат

Өзбекстанда 2020 – 2024 -  жылдары 20 гидроэлектр станциясы курулат. Өзбекстан өкмөтү бекиткен 2020 – 2024 – жылдары гидро электр энергиясы секторун өнүктүрүү программасына караганда өлкөдө 4 чоң жана 16 кичине көлөмдүү гидро электр станциясынын курулушу күтүлүүдө. Бул мезгилде өзгөчө өлкөдөгү 21 гидро электр станциясы да жаңыланат.

Жалпы чыгымынын 2. 6 миллиард доллар болору болжолдолгон  долбоор турмушка ашырылганда 2, 8 миллиард киловат саат электр өндүрүлөт. Гидро электр потенциалынын 30 пайызы колдонулгандыгы белгиленген Өзбекстанда жылдык гидро электр көлөмүнүн 27, 5 миллиард киловат саат экендиги болжолдолууда. Электр энергиясынын негизги бир бөлүгү жылуулук станицяларынан алынган өлкөдө 37 гидро электр станциясы бар.Тектеш кабарлар