Кутубузга кат келди-15

"Кутубузга кат келди" кат келди аттуу уктуруубуздун кезектеги бөлүмү.

Кутубузга кат келди-15

Урматтуу окурмандар, «Кутубузга кат келди» аттуу программабызды улантабыз. Бул программага угармандар өздөрүнүн каалоо-тилектерин, эскермелерин, Түркия тууралуу эсинде калган окуяларын жаза алышат.

Анда , бүгүнкү программабызды баштасак, өткөндө бизге Балыкчы шаарынан КайыпбекАйдарбековдун каты келди. Бүгүн ошол катка орун беребиз.

***

БИР   ТУУГАН    ТҮРКИЯ  ЖЕРИНДЕ

Туркия  жерин  аралап.

Туркун тур   ойдо сабалап

Алмашып пикир ой  кенен

Алсак деп журдук канагат

 

Мейман дос эли жайдары

Мераба  дешип кол жайды

Чаалыкпа эсен  сурашты  

Чай нанын берип  ал  жайды

 

Тубу   бир   ата  тууганбыз

Турк тили  тектеш  жакынбыз

Тушунсө болот  сөздөрун

Тушмөлөп  байкап  айныксыз

 

Тубу бир тууган  жергеде

Тундөру  өтту  тынч  эле       

Түшүнүү   кыйын  болсо да

Түйшөөлуу  сЕзбей эч деле

 

 

Кош карек кээде  кадалып   

Кобурап  айтуу  жаралып

Мейман дос сулуу кыздарын

Мээримдүү жүрдүк каранып

 

Жүздөрду сезим термеди

Жүрөккө жылуу ой келди

Ашыгып карап көздордон

Айткандай болдук кептерди

 

Келгим бар кайра кайрылып

Каректин отун жандырып

Айтылбай калган ортодо

Ашыктык сезим азгырып

 

Карашы суйкум көздөру

Кан дүргүп сезим өрттөдү

Түтүн жок сөздөр болсо да

Түшүндү жүрөк өздөрү

 

Кубаныч сезимдер

 

Мармор деңиз мемиреп

Мага кел дейт берилеп

Эс аласын ажайып

Эстен кеткис керемет

 

Деңиз үстү жайыкта

Сүзүп жүрдүк кайыкта

Кафе барга башбагып

Каалап баттык кызыкка

 

Балыгынан кармадык

Батыл сезип баржайып

Алтын балык алсак деп

Абышкадай тор жайып

 

Жомоктогу Пушкиндин

Жорук эстеп ким билсин

Балким дедик балыгы

Бардыр алтын турк элдин

 

Чарчап бүттүк түйшөлүү

Чалдын ач көз кемпири

Эбин тапкан өңдөнөт

Эч бир торго түшпөдү

 

Меймандуу дос жергеде

Мээрим чачып төгүлө

Мейман болуп сый көрдүк

Жүргөн сымал өз үйдө

 

Курсант болуу уланып

Кубат  алып кубанып

Арга жоктон кош айттык

Алыс сапар бул карып

 

 Коштошуу

 

Учуу тилке конуу жылоолоп

Учкул сезим жанып алоолоп

Батып турдук таттуу кыялга

Басып кетпей кош деп аярлап

 

Турк туугандар булгап колдорун

Тилеп турду ачык жолдорун

Биз да алкоо тилек билдирип

Билген сөздүн айттык болжолун

 

Билбесек да тилди түшүнүп

Бир туугандай жакын биригип

Жандап жүрдүк толкуп кубанып

Жандоо сөздөн алып түшүнүк

 

Жок дебестен чоочун өргөнү

Жакын сездик жүргөн жергени

Мээрим чачып сүйкүм карашты

Меймандуу дос туркия элдери

 

Кете албай турдук кыйылып

Кең пейилдүү достук туюлуп

Бериштик биз эстеш үчүн деп

Белек бечкек колдо сунулуп

 

КайыпбекАйдарбеков,

Кыргыз республикасы Балыкчы шаары Соң-Көл көчөсү №5/2

Тел:0 700 53 36 18, 03944 3-01-66

Суроонун жообу Б.16мил. турист

 

 

 

Кайыпбек мырзага ийгилик каалайбыз.Тектеш кабарлар