Берүүлөр_14.06.2018

Берүүлөр_14.06.2018

ТРТнын "Түркия үнү" радиосунун берүүлөрү