Кыргызстанда бүгүн "Манас" эпосунун күнү

“Манас” – кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу

Кыргызстанда бүгүн "Манас" эпосунун күнү

Бул майрам 2015-жылы Өкмөттүн токтому менен бекитилген. Башкы максаты - "Манас" эпосун улуттук мурас катары сактоо жана жайылтуу, республикада "Манас таанууну" өнүктүрүү жана манасчыларга колдоо көрсөтүү, ошондой эле эпосту даңазалоо.

“Манас” – кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу, дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма - 500 миң 553 ыр сабынан турат. Бул көлөм манасчы Саякбай Каралаевдин айтымындагы үчилтиктен куралган. 

Алар: "Манас", "Семетей" жана "Сейтек".

КТРКТектеш кабарлар